Kristien voor Broederlijk Delen fietsend door Oeganda

Kristien Van der Hasselt woont in Opwijk en deelt haar tijd in het fietszadel tussen de Silleto’s en Straf in Bergaf. Daarnaast is ze een trots lid van de Avalon Ladies. Deze dames spreken elke zondagmorgen af om samen te gaan fietsen. Via de club kwam ze in contact met de ‘Dwarssporters’ van Broederlijk Delen in de regio.

Broederlijk Delen organiseert immers sportieve evenementen. Wil je daaraan deelnemen, dan engageer je je meteen om een bepaald sponsorbedrag in te zamelen voor hun projecten in het Zuiden.

In 2018 zamelde deze groep zo’n 13.000 euro in, waarmee 40 deelnemers uit de regio naar de verschillende evenementen konden worden gestuurd.

Kristien verkent graag een stukje van de wereld en reisde al veel. Met de mountainbike door Oeganda voor het goede doel, dat is echter nog een ander paar mouwen. Enkele maanden geleden hakte ze de knoop door en kocht ze haar eerste mountainbike.

Samen met een 30-tal andere sporters vertrekt ze op 26 februari 2019 voor de 10-daagse fietstocht dwars door Oeganda. Naast de 600 spannende kilometers door dorpen en velden en tussen de zebra’s en giraffen zal Kristien ook een aantal lokale projecten bezoeken.

Zo kan ze meteen getuigen hoe de ruim 2500 euro die ze voor Broederlijk Delen inzamelde, wordt besteed.

Net zoals in de rest van Afrika, hebben de mensen in Oeganda elkaar nodig om te overleven. Ze kunnen immers niet rekenen op een systeem van sociale zekerheid. De projecten die Broederlijk Delen steunt zijn er dan ook op gericht om als gemeenschap samen te werken aan een betere toekomst.

Om dat symbolisch over te brengen zal Kristien een stuk van een Opwijkse hopstaak overhandigen aan de boeren die ze zal bezoeken.

Je kan de reis van Kristien volgen op de facebookpagina ‘Dwarssporters van bij ons’.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk