Nieuwbouw op Tesseskouter afgewerkt

Voetbalvereniging Eendracht Mazenzele-Opwijk (EMO) heeft haar accommodatie op Tesseskouter klaar. Ze werd vrijdagavond ingewijd voor talrijke genodigden.
Schepen van Sport Johan Deleu (N-VA) schetste het verloop van de werf.

“De vele vrachtwagens die op en af reden, het graven van de onderkeldering, het droogzuigen, het gieten van de fundering, de ruwbouw en vervolgens samen met de vele vrijwilligers van EMO de stelselmatige binnenafwerking”, somde hij op.

Wat er is aan voorafgegaan. Johan Deleu: “In het begin van de legislatuur besloot de huidige bewindsploeg om de voetbalpiste op de Vetweyde te verlaten. Er werd resoluut geopteerd voor uitwerking van 2 sites: de Molenkouter, waar we ondertussen één kunstgrasveld, accommodatie met kantine en kleedkamers hebben gerealiseerd, en de site Tesseskouter.”

“Naast realisatie van het kunstgrasveld was het zaak om zo snel mogelijk een nieuwe hedendaagse accommodatie te realiseren.
Hiervoor opteerden we voor een PP-overeenkomst, waarbij beide partijen (EMO en de gemeente) een equivalent moesten investeren.”

“Gezien de evenwaardige investering van EMO moesten we niet in aanbesteding gaan, waardoor EMO als bouwheer de aannemer Vulsteke aanduidde.”

De werken zijn van start gegaan op 15 april. De ruwbouwwerken waren beëindigd op 15 juni, waarna vele vrijwilligers voor de binnenafwerking zorgden.

“Voorwaar een titanenwerk, maar als men het huishouden van EMO een beetje kent, dan verbaast dat niet”, aldus de schepen.

“Deze vereniging is namelijk vele echte stielmannen rijk, mannen uit één stuk die niet alleen van aanpakken weten, maar ook op geen uurtje kijken om hun vereniging te helpen.”

“Ondertussen was men reeds een half jaartje ervoor gestart met de uitwerking van de parkeerruimte aan de straatkant onder impuls van een ganse ploeg medewerkers.”

“De parking biedt plaats voor zo’n 90 wagens en 50 fietsen. Op die manier zullen de wagens minder of niet langer in de Klaarstraat geparkeerd staan. Met EMO en de politie maakten we een afspraak om de verkeersveiligheid op Tesseskouter en de brede omtrek op te volgen en waar nodig bij te sturen.”

“Het complex werd ondertussen samen met de bijhorende voetbalterreinen in erfpacht gegeven aan EMO voor een periode van 50 jaar. Het kunstgrasveld werd in concessie aan EMO gegeven voor 9 jaar. We verleenden rechtszekerheid aan voetbalclub Eeksken. Voor hen werd er een erfpachtregeling uitgewerkt, zodat ook zij nog vele jaren met een gerust gemoed verder kunnen voetballen.”

“Voor deze werken heeft de gemeente een investeringsubsidie ter beschikking gesteld van 550.000 EUR.
Bijkomend staan we borg voor een lening a rato van 200.000 EUR.
EMO hoest een equivalent op in materiaal, werkuren en financiële middelen.”

“Door de realisatie van de beide sites Molenkouter en Tesseskouter hebben we op één legislatuur, en dit na 30 jaar stilstand, een oplossing geboden voor het nijpend gebrek aan voetbalinfrastructuur, zodat we ons nu kunnen focussen op het zoeken naar oplossingen voor de andere sporttakken”, zo besloot de schepen trots, waarna het glas geheven werd.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk