Uitbreiding CC in de steigers

Volgende dinsdag buigt de gemeenteraad van Opwijk zich over het opstellen van een plan in twee fazen om het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk uit te breiden en de conciërgewoning te saneren.

De eerste fase van het plan voorziet in het vervangen van de versleten ‘tent’ door een vaste constructie. Die zal drie keer groter zijn dan de tent zelf en zal kleedkamers en toiletten ook opslagruimte, een stookketel en een ruimte voor het technisch personeel van het GC omvatten.

In de tweede fase wordt de conciërgewoning (met de lokalen voor de dienst cultuur) aangepakt. Iedereen herinnert zich nog hoe conciërge en cafetaria uitbaatster Eliane Laurent vorig jaar op de loop moest voor een invasie van miljoenen diefkevers. De beestjes werden bestreden maar om zeker te zijn dat ze definitief verdwenen zijn moeten de houten plafonds en vloerplanken uitgebroken worden. Zowel het appartement als de bureaus voor de cultuurdienst worden bij die gelegenheid grondig vernieuwd.