Vragen bij plannen centrumparking

Op de jongste gemeenteraad formuleerde Inzet, bij monde van haar voorzitter en gemeenteraadslid Luc De Ridder, een aantal bedenkingen bij de plannen voor een parking/ervenementenplein op de voormalige Borchtsite (ook gekend als de Fata Morganasite).

Inzet zegt zeer verwonderd te zijn over de gang van zaken. Eerst keurt de meerderheid een belangrijke wijziging aan de verkeerssituatie in het centrum goed (het aanleggen van een plein voor evenementen en parkeergelegenheid met de nodige toegangswegen) om vervolgens aan te kondigen een verkeerscirculatie- en parkeerbeleidsplan aan te kondigen. Dat is de wagen voor de paarden spannen zegt Inzet.

“Hoe de auto’s de parking op en af moeten en welke impact dat zal hebben op de omliggende straten is in het kader van het RUP slechts heel minimaal onderzocht. Dit moest eigenlijk het voorwerp zijn van de studie die voorafgaand aan de vaststelling van het RUP moet gebeuren”, aldus Inzet.