Tunnel onder Dendermondsesteenweg uitgesteld

De werken die begin augustus zouden beginnen om het kruispunt van Leirekensroute met de Steenweg naar Dendermonde veiliger te maken zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De omwonenden werden via een bewonersbrief op de hoogte gebracht. De reden van het uitstel was ‘de vertraging in het verplaatsen van de nutsvoorzieningen’.

De ondertunneling van de Dendermondsesteenweg zou begin deze maand aangevat worden. De uitvoeringstermijn van de werken werd geraamd op twee jaar. In de brief die het uitstel aankondigt wordt met geen woord gerept over de nieuwe aanvangstermijn.

(Foto enkel illustratief)