Architect licht plannen GAC II toe op gemeenteraad

Op de gemeenteraad van dinsdagavond gaf architect Jeroen Luypaert (van SXL-architecten) toelichting bij het voorontwerp van de verbouwing van het gemeentelijk administratief centrum aan de Ringlaan. Daaruit blijkt dat deze verbouwing in de toekomst nog wordt gevolgd door uitbreidingswerken om op middellange termijn alle personeel van OCMW en gemeente, ook diegenen die momenteel nog in het oude gemeentehuis (GAC I) huizen, onder te brengen op één locatie.

De architect lichtte de verbouwingen toe. Hij besteedde heel wat aandacht aan het vervangen van de ramen en het plaatsen van een nieuwe stookinstallatie met twee stookketels die elkaar kunnen aanvullen. Hij maakte zich sterk dat zo tot 50% op de stookkosten zou kunnen bespaard worden. Er komt ook een hellend vlak met toegang voor mindervaliden aan de rechterkant van het gebouw aan de Ringlaan.

Kasten

In het hele gebouw zullen de losse kasten vervangen worden door inbouwkasten die voldoende bergruimte moeten opleveren. Tijdens de verbouwingswerken wordt het hele gebouw leeggemaakt zodat de werken in een vrij snel tempo afgehandeld kunnen worden. Na de voltooiing zal er voldoende ruimte zijn voor alle personeelsleden die er nu zijn ondergebracht. Er zal zelfs nog werkruimte op overschot zijn.

Prijskaartje

De oppositie beklaagde zich over het hoge prijskaartje “om acht mensen meer een gepast onderdak te bieden”. Pol Verhaevert stelde dat dit geen prioritair project was voor Inzet en vreesde dat het prijskaartje nog flink zou oplopen. Ineke Robijns (CD&V) vroeg zich zelfs luidop af of het niet beter zou zijn een nieuw gebouw op te trekken en het huidige te verkopen.

Burgemeester Beerens vond dat het niet alleen ging om acht extra mensen een gepast onderdak te geven maar wees erop dat het een investering voor de toekomst betreft en dat meteen een flinke besparing op energiekosten wordt gerealiseerd. Bovendien hoeft de ‘Villa Vunckx’, het administratief OCMW-gebouw in de Kloosterstraat, nu niet opgekalefaterd te worden. Dat zou pas een duur prijskaartje betekenen, stelde de burgemeester namens de meerderheid.