Pop-up Zanzibar in Merchtem moet dicht

Zwarte rook uit de schoorsteen van de Raad van State want die gaf de buurtbewoners gelijk in hun procedure tegen de populaire pop-op zomerbar Zanzibar. Dat was toch wel even schrikken zowel voor de initiatiefnemers van het project als het gemeentebestuur van Merchtem. Voorlopig is het windstil van alle kanten. De klagende buurtbewoners die het vuur aan de lont staken behouden zich van commentaar en de andere partijen beraden zich nog.

De conclusie van de Raad van State luidt als volgt:

De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merchtem van 24 maart 2022 houdende ‚ÄúGoedkeuring voor het organiseren van een pop-up bar ‚ÄėZanzibar‚Äô op percelen grond gelegen Dahliastraat zn. voor de periode van 27 mei 2022 tot en met 3 september 2022 + vergunning geluid en drank‚ÄĚ. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk