Het volk van Merchtem

De gemeente Merchtem telt officieel 16.766 inwoners (1 januari 2020). Daarmee telt Merchtem zo’n 457 inwoners per km². Dat is een stuk onder het gemiddelde van Halle-Vilvoorde (684), de provincie Vlaams-Brabant (550) en het Vlaams Gewest (492). 49,2% van de Merchtemnaren zijn mannen, 50,8% zijn vrouwen.

Op 1 januari 2020 woonden er 10.511 mensen in Merchtem, 2.749 in Peizegem, 2.665 in Brussegem en 851 in Hamme. De grootste groeispurt van de bevolking in Merchtem kwam er in 2018 met een groei van 1,8% tegenover 2017.

Met 19,4% van de bevolking tussen 0 en 17 jaar zit Merchtem precies op het gemiddelde van het Vlaams Gewest (19,5). In Merchtem is 19,9% van de bevolking 65-plusser, tegenover 20,5 in het Vlaams Gewest.

19% is van herkomst niet-Belgisch. Daartoe behoren dus ook inwoners uit onze buurlanden of andere Europese landen. In Vlaanderen ligt dat getal merkelijk hoger (23,3%). In Merchtem is 12,4% van de pasgeborenen van niet-Belgische nationaliteit. In Vlaanderen bedraagt dat cijfer 16,8 en in Halle-Vilvoorde zelfs 22,5%.

In 2010 telde de Merchtemse bevolking 15.341 inwoners. Deze groei is te verklaren door de natuurlijke groei (het verschil tussen het geboortecijfer en het sterftecijfer), het saldo van de intergemeentelijke en de internationale migratie. Het verschil tussen het aantal geboortes (172) en de overlijdens (138) bedraagt 34. Het intergemeentelijke migratiesaldo (het verschil tussen mensen die Merchtem verlieten voor een andere gemeente en diegenen uit andere gemeentes die naar Merchtem kwamen wonen) bedroeg vorig jaar 117, het internationaal migratiesaldo klikte af op 27.

Een projectie van de cijfers schat de bevolking van Merchtem in 2035 op 17.732 inwoners. Ter vergelijking: de bevolking van Opwijk (vandaag 14.746) zou tegen 2035 groeien tot 16.383. Die van Asse zou stijgen van 33.505 tot 37.024 in 2035.

(Bron: Rijksregister – Provincie in cijfers)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk