Mimi De Block overleden

In Peizegem overleed op dinsdag 26 mei Mevrouw Mimi De Block op 95-jarige leeftijd. Ze overleed in haar eigen woning. Mimi Van Overstraeten huwde toen ze 35 was met brouwer Fons De Block. Ze kregen twee dochters: Mieke De Block, die met haar echtgenoot Paul Saerens de brouwerij verder zet, en Ann(eke) De Block die huwde met Leo De Smedt uit de Opwijkse brouwersfamilie.

Mimi De Block was zeer geliefd in Peizegem. Zij bekommerde zich om de parochie, steunde veel goede werken en had voor iedereen steeds een vriendelijk woordje en een aanmoedigend schouderklopje. De laatste jaren ging het met haar gezondheid minder goed. Recent nog was ze tot tweemaal toe gevallen.

De uitvaart gebeurt, gezien de coronabeperkingen, in intieme familiekring.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk