Windturbines: voor en tegen kruisen de degens

Morgenavond organiseert het comité Leefbaar Merchtem en Londerzeel een infoavond in Peizegem om zijn bezwaren tegen de inplanting van twee windturbines op de kouter tussen Peizegem en Steenhuffel kracht bij te zetten. Vandaag vonden de inwoners twee pamfletten in hun brievenbus: eentje van de tegenstanders maar ook eentje van de voorstanders. Dat belooft spannend te worden.

De nv Aspiravi (gecontroleerd door een holding die bestaat uit 96 Vlaamse gemeenten en Belgische banken) diende een aanvraag in om twee windturbines te plaatsen in het grensgebied tussen Merchtem (Brusselbaantje/Hortensiastraat) en Londerzeel (Steenhuffel). Beide turbines hebben een capaciteit van 3.500 kW, 7000 in het totaal.

Nog voor de bouw- en milieuaanvraag van Aspiravi binnen was, werd een actiecomité tegen het plaatsen van turbines opgericht. Dat comité gebruikt de klassieke argumenten om windturbines af te wijzen: slagschaduw, geluidshinder, waardevermindering van de huizen, visuele vervuiling, negatieve impact op fauna en flora. Leefbaar Merchtem en Steenhuffel wil de turbines bannen uit dit landelijk gebied.

Ook uit de kringen van Natuurpunt Merchtem werd een flyer gemaakt waarin de plaatsing van windturbines wordt verdedigd. In het kader van de 2020 convenant moet over drie jaar 65% van onze elektrische energie uit groene stroom bestaan, zegt het pamflet. Vervolgens worden de tegenargumenten aangepakt: alle wettelijke bepalingen (o.m. wat afstanden tot bewoning betreft) worden nageleefd en de visuele hinder, slagschaduw en geluidhinder zijn minimaal.

Dinsdagavond zullen al deze argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ zeker aan bod komen op de infovergadering in zaal Libanon, aanvang 19 uur. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 24 maart. Daarna zal het gemeentebestuur een advies geven. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de provincie Vlaams-Brabant.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk