200 aanwezigen voor windparlement

Woensdag werd in de gemeentelijke feestzaal van Brussegem het windparlement georganiseerd. Burgemeester Eddie De Block, provinciaal gedeputeerde Tie Roefs, VUB-professor Mark Runacres, Alain Decré (Natuurpunt) en moderator Ivan Vanhaecht (Voorzitter Minaraad) probeerden om de 200 aanwezigen te informeren over de voor- en nadelen van windenergie.

M Windparlement 1In een eerste gedeelte bevestigde burgemeester De Block dat de Merchtemse gemeenteraad in 2009 unaniem besliste om in te zetten op groene energie. Een eerste poging om windmolens in te planten in een gebied in Peizegem, dat aanleunde bij Buggenhout Bos, mislukte. Nadat Belgocontrol zijn veiligheidsperimeter versoepelde, kwam ook het gebied tussen Peizegem en de Heirbaan in aanmerking voor het inplanten van windmolens.

De Block benadrukte dat de gemeente positief staat tegenover windmolens in de bewuste kouter. Ook de gemeente Londerzeel is geïnteresseerd. Maar hij benadrukte dat de aanvragers van een vergunning alle wettelijke bepalingen (o.m. in verband met geluidsnormen, afstand tot de woningen, slagschaduw en nog meer) dienen na te leven én de burgers van Merchtem moeten laten participeren.

Windparlement 2Het zijn de provincie en het Vlaams Gewest die uiteindelijk beslissen. Vanuit het publiek werden een aantal kritische vragen gesteld. Remy Van Ransbeeck, initiatiefnemer van een petitie tegen de mogelijke inplanting van windturbines, stelde ronduit dat de bewuste inplantingsplaats niet voldoet aan de wettelijke eisen en dat er dus geen windmolens mogen komen.

Ook andere vragenstellers waren kritisch over de inplantingsplaats, de geluidshinder, de hinder door slagschaduw en de financiële implicaties van de mogelijke komst van windturbines.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk