Windmolens in Peizegem: "Ja, maar.."

Op de gemeenteraad van Merchtem van maandagavond gaf burgemeester De Block, zoals aangekondigd, meer informatie over de stand van zaken in het dossier ‘windmolens’.

Hij deed verslag van het provinciaal Windparlement waar hij samen met raadslid Lien Casier (CD&V) naar toe ging. Er was ook een delegatie van Groen Merchtem aanwezig. “Dat was een geanimeerd debat met voor- en tegenstanders,” zei De Block.

Nieuwe ontwikkelingen die gemeld werden waren o.m. het organiseren van een infovergadering in Merchtem met mensen van de provincie en een gesprek met Nadia Sminate, de nieuwe burgemeester van Londerzeel, die geïnteresseerd was omdat het gebied waar de windmolens eventueel zouden komen tegen de grens met Steenhuffel ligt.

Slagschaduw

Van gedeputeerde Tie Roefs (Groen) werd vernomen dat er mogelijk drie windmolens zouden komen in Merchtem. Momenteel is er nog geen enkele aanvraag maar de gemeente Merchtem stelt toch een aantal voorwaarden. Op de eerste plaats moeten alle Vlaremregels i.v.m. afstanden tot de bewoning, geluidsnormen en mogelijke slagschaduw strikt nageleefd worden. Gezien de afstand tot de dichtste huizen bijna een kilometer bedraagt zijn de kansen op geluidsoverlast of slagschaduw bijna nihil, aldus de burgemeester.

Daarnaast wil Merchtem dat er gekozen wordt voor een firma die de bevolking financieel laat participeren. Investeren in windenergie kan 3 tot 6% dividend opleveren. Ook de boeren op wiens grond een windmolen zou komen varen er wel bij, zij ontvangen 15.000 euro als eigenaar en 5.000 euro als pachter.

Rita Vandeloo (Groen) toonde zich heel blij met wat er op de gemeenteraad werd gezegd. Vooral het organiseren van een infovergadering vond ze heel belangrijk. Tenslotte wees burgemeester De Block erop dat de gemeente enkel adviesbevoegdheid heeft. Het is de provincie die een milieuvergunning aflevert en het Vlaamse Gewest dat voor een bouwvergunning zorgt.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk