Groen: Gefilmd beleid is transparant beleid

In een reactie op ons artikel op deze website stelt Groen Merchtem: ‘Reeds enkele maanden is het filmen van de Merchtemse gemeenteraad toegelaten, mits goedkeuring van de voorzitter. Sindsdien vraagt en krijgt Groen die toelating iedere keer.

Ook al is het verslag van de raad zeer uitgebreid en zo objectief mogelijk, toch is het niet altijd mogelijk om alle nuances in een schriftelijk verslag op te nemen.

Groen beschouwt opnames dan ook als een interessant hulpmiddel om haar tussenkomsten en de reacties daarop grondig te analyseren. Op die manier kan gemeenteraadslid Rita Vandeloo zich iedere keer nog beter voorbereiden.’ (…)

‘Het blijft nog altijd de wens van Groen om de Merchtemse gemeenteraad – in navolging van andere steden en gemeenten – te laten opnemen door de gemeente zelf om ze dan te publiceren op haar website of zelfs live uit te zenden.

Dat staat immers garant voor een open beleid dat de burgers direct informeert over en betrekt bij alle beslissingen. In afwachting daarvan blijft Groen filmen om haar werk voor iedere burger te optimaliseren.’