Meise heeft visietekst over rondhangende jongeren: “Stap naar positieve samenwerking”

Rondhangende jongeren zijn een alledaags fenomeen dat zowel in steden als dorpen voorkomt. Het lokaal bestuur van Meise erkent dit en heeft een visietekst ontwikkeld om dit complexe onderwerp aan te pakken. Er werd een stuurgroep samengesteld en een centraal meldpunt opgericht.

De laatste jaren is er op bepaalde plaatsen regelmatig overlast geweest van enkele jongeren die problemen veroorzaakten. Door hun gedrag voelen de burgers zich onveilig en ongemakkelijk. Om zowel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners als de behoeften van de jongeren aan te pakken, werkt lokaal bestuur Meise een beleid uit om de overlast aan te pakken en tegelijkertijd in dialoog met de jongeren te gaan. Hiervoor doet lokaal bestuur Meise een beroep op Limburgs Steunpunt Straathoekwerk.

Het lokaal bestuur erkent de verschillende perspectieven op rondhangen en streeft naar een integrale aanpak die rekening houdt met vrije tijd, openbare ruimte, mogelijke overlast en educatieve aspecten. Rondhangen is van alle tijden: het is een normaal onderdeel van de ontwikkeling van jongeren. Het biedt hen de mogelijkheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen en een eigen identiteit te vormen. Jongeren hebben ook het recht om de publieke ruimte te gebruiken, maar dit recht brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee om de regels van de samenleving te respecteren.

Er werd een stuurgroep samengesteld die verschillende diensten en personen omvat, zoals gemeenschapswachten, de burgemeester, de sociale dienst en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties. Elk van deze actoren heeft een specifieke taak en rol in het omgaan met rondhangende jongeren, variërend van het organiseren van overleg tot het uitvoeren van veldwerk en preventieve interventies.

Er werd ook een centraal meldpunt opgericht voor klachten en meldingen over rondhangende jongeren. Deze meldingen worden gecentraliseerd en geanalyseerd om gerichte actie te ondernemen en structurele problemen aan te pakken.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA): “We nodigen alle betrokken partijen uit om samen te werken aan een positieve en constructieve aanpak van het fenomeen van rondhangende jongeren. Door middel van dialoog, begrip en samenwerking streven we naar een leefbare en inclusieve gemeenschap voor alle inwoners.”

Meise heeft visietekst over rondhangende jongeren: “Stap naar positieve samenwerking”

Meise

Rondhangende jongeren zijn een alledaags fenomeen dat zowel in steden als dorpen voorkomt. Het lokaal bestuur van Meise erkent dit en heeft een visietekst ontwikkeld om dit complexe onderwerp aan te pakken. Er werd een stuurgroep samengesteld en een centraal meldpunt opgericht.

De laatste jaren is er op bepaalde plaatsen regelmatig overlast geweest van enkele jongeren die problemen veroorzaakten. Door hun gedrag voelen de burgers zich onveilig en ongemakkelijk. Om zowel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners als de behoeften van de jongeren aan te pakken, werkt lokaal bestuur Meise een beleid uit om de overlast aan te pakken en tegelijkertijd in dialoog met de jongeren te gaan. Hiervoor doet lokaal bestuur Meise een beroep op Limburgs Steunpunt Straathoekwerk.

Het lokaal bestuur erkent de verschillende perspectieven op rondhangen en streeft naar een integrale aanpak die rekening houdt met vrije tijd, openbare ruimte, mogelijke overlast en educatieve aspecten. Rondhangen is van alle tijden: het is een normaal onderdeel van de ontwikkeling van jongeren. Het biedt hen de mogelijkheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen en een eigen identiteit te vormen. Jongeren hebben ook het recht om de publieke ruimte te gebruiken, maar dit recht brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee om de regels van de samenleving te respecteren.

Er werd een stuurgroep samengesteld die verschillende diensten en personen omvat, zoals gemeenschapswachten, de burgemeester, de sociale dienst en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties. Elk van deze actoren heeft een specifieke taak en rol in het omgaan met rondhangende jongeren, variërend van het organiseren van overleg tot het uitvoeren van veldwerk en preventieve interventies.

Er werd ook een centraal meldpunt opgericht voor klachten en meldingen over rondhangende jongeren. Deze meldingen worden gecentraliseerd en geanalyseerd om gerichte actie te ondernemen en structurele problemen aan te pakken.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA): “We nodigen alle betrokken partijen uit om samen te werken aan een positieve en constructieve aanpak van het fenomeen van rondhangende jongeren. Door middel van dialoog, begrip en samenwerking streven we naar een leefbare en inclusieve gemeenschap voor alle inwoners.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise