Gemeente voorziet coronasteunfonds van (voorlopig) 100.000 euro

De gemeenteraad zette het licht op groen voor een COVID-19-steunfonds. In dit fonds wordt voorlopig 100.000 euro voorzien. Deze middelen worden in hoofdzaak aangewend voor de aankoop van materialen, prestaties en ondersteuning van derden.

Schepen van financiën Jonathan De Valck (N-VA) beklemtoont dat hiermee ook al gemaakte kosten zoals de bijdrage van onze gemeente aan het schakelzorgcentrum in Vilvoorde, de installatie van plexiglas en de aanleg van een strategische reserve mondmaskers worden gedekt. Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan wordt een specifieke actie voorzien zodat de uitgaven ook door de gemeenteraad transparant kunnen worden opgevolgd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise