Meer fietsenstallingen aan schoolomgevingen

De gemeente Meise zet in op veilige schoolomgevingen en wil kinderen ook stimuleren om met de fiets naar school te komen. Het gemeentebestuur gaat daarom heel wat bijkomende fietsenstallingen voorzien. Er wordt nog dit jaar 64.000 euro geïnvesteerd.

De gemeente gaat sowieso vier schoolomgevingen veiliger maken voor zwakke weggebruikers en scholieren. Het krijgt daartoe van de Vlaamse overheid 73.047 euro aan subsidies. Het gaat om De Leertuin, de Sinte-Maartenschool, het schooltje van Oppem en Klim Op in Westrode. Na overleg met de scholen werd door een studiebureau een actieplan opgesteld. Het adviesbureau zal hierover tijdens de volgende gemeenteraad toelichting verschaffen omdat er discussie is over de voorgestelde maatregelen.

(foto boven ter illustratie)

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise