“Voetpad wordt gebruikt als derde rijvak”

 

Het buurtcomité Leefbaar Meise wil dat de Brusselsesteenweg, die door het centrum snijdt, verkeersveiliger wordt gemaakt. “De straat moet veel te veel verkeer verwerken, de wagens rijden er bovendien veel te snel en het voetpad wordt gewoon gebruikt als ‘derde rijvak’”, klinkt het. “Dat levert dan ook levensgevaarlijke situaties op voor voetgangers en fietsers.” De buurtbewoners starten een petitie en hebben zelf een voorstel met aanpassingen klaar. De gemeente plant zelf ook al een aantal ingrepen.

Heel wat buurtbewoners maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van voetgangers en fietsers in centrum Meise. “De Brusselsesteenweg lijdt onder een te veel aan verkeer”, legt Jes Van Gaever namens het buurtcomité uit. “Er wordt ook veel te snel gereden terwijl het hier nochtans een zone 30 is. Het voetpad wordt dan maar gewoon gebruikt als uitwijkmogelijkheid. Het is bijna een soort van derde rijstrook geworden en dat maakt het levensgevaarlijk voor voetgangers.

Ook voor fietsers is de huidige verkeerssituatie zeer gevaarlijk. Ze hebben letterlijk geen plaats op de rijweg. Met De Leertuin, Sinte-Maartenschool en de Muziekakademie zijn hier nochtans liefst drie scholen in de buurt.”

Bewoners klagen ook over de toenemende agressie van de automobilisten. “Er zijn dagelijks incidenten. Bewoners die hun garage willen binnenrijden, en dus even het verkeer ophouden, worden geconfronteerd met getoeter en geroep. Daarnaast worden ook geregeld spiegels afgereden en wagens bekrast.”

Leefbaar Meise heeft zelf een concreet voorstel voor de Brusselsesteenweg uitgewerkt. “Het komt er op neer dat we er een éénrichtingsstraat van willen maken. Door de auto’s geschrankt te laten parkeren zou ook de snelheid automatisch naar beneden moeten gaan. We willen er verder een ‘fietsstraat’ van maken. Daarbij vrage we ook de nodige snelheidscontroles. Dit is nodig om onze straat én Meise centrum terug veilig te maken.”

Het buurtcomité bracht al deze verkeersproblemen treffend in beeld met een camera. Het filmpje op YouTube en sociale media maakte al heel wat reacties los. Om hun eis kracht bij te zetten, starten de buurtbewoners vanaf nu met een petitie.

Schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA) erkent de problemen in de Brusselsesteenweg. “Er moet inderdaad iets gebeuren”, stelt hij. “Daarom gaan we sowieso al een aantal maatregelen treffen. Zo zullen vanaf het kruispunt Blauwenberg naar beneden toe zilveren paaltjes op het voetpad worden gezet. Daardoor zal men simpelweg niet meer op het voetpad kunnen rijden.

Verder zullen er langs de twee kanten van de Brusselsesteenweg en aan de Bochtstraat wegmarkeringen die de zone 30 aanduiden op de grond worden aangebracht. Die zijn 1,5 meter groot dus daar kan je dan zeker meer naast kijken. Ook zal via een LED-bord nog eens duidelijk benadrukt worden dat er door de politie snelheidscontroles worden uitgevoerd. Dit moet al minstens een afschrikkend effect sorteren.”

De Valck heeft naar de voorstellen van het buurtcomité voor onder meer de invoering van eenrichtingsverkeer geluisterd maar wil nog geen standpunt innemen. “We moeten dit eerst nog bespreken in het college.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise