Schade Merchtemsesteenweg (N211): extra onderzoek nodig

Er is bijkomend onderzoek nodig naar de oorzaak van de verzakking die sinds 23 oktober voor ernstige problemen zorgt op de Merchtemsesteenweg in Meise.

De steenweg is ter hoogte van het kruispunt met de Driesstraat afgesloten voor alle verkeer, omwille van een ernstige verzakking van de weg. De oorzaak van de verzakking is momenteel nog steeds onbekend.

De beheerder van de gewestweg, het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid), de beheerder van de waterleiding, De Watergroep, en het gemeentebestuur van Meise hebben vastgesteld dat de omvang van het probleem groter is dan verwacht.

Vorige week vonden reeds graafwerken plaats om de oorzaak van de verzakking te kunnen bepalen. Deze graafwerken gaven echter niet voldoende uitsluitsel zodat er nog bijkomende graafwerken dienen uitgevoerd te worden.

Deze bijkomende graafwerken zullen starten op 26 november. Pas na het bepalen van de oorzaak kan gestart worden met het herstel. De Merchtemsesteenweg zal dan ook nog voor een aanzienlijke periode afgesloten zijn.

Wegen en Verkeer, De Watergroep en het gemeentebestuur van Meise benadrukken dat al het nodige gebeurt om de weg zo snel mogelijk te herstellen en opnieuw open te stellen voor alle verkeer.

Gezien het kruispunt met de Driesstraat toegankelijk is, werd er momenteel een snelheidsbeperking en een lokale omleiding via de Driesstraat ingesteld.

Vandaag is er nog geen inschatting mogelijk van hoe lang de gewestweg afgesloten zal blijven. Zodra de drie betrokken partijen daar meer zekerheid over hebben, zullen ze de pers daarover inlichten.