Personeelsleden sluiten hoofdstuk 'Lotusfabriek' symbolisch af

Een 25-tal personeelsleden van Lotus Bakeries in Wolvertem hebben vrijdag symbolisch afscheid genomen van ‘hun’ koekjesfabriek. Het akkoord over het sociaal plan betekent voor velen de afronding van een hoofdstuk in hun leven.

Geheel in de Allerheiligensfeer werd een houten kruis in de grond gestoken met daarop ‘RIP Cremers-Ribert 1966-2015’. Iemand deelde ook koekjes uit met daarop ‘RIP’.

De vestiging in Meise brandde op 3 juni volledig af en wordt niet meer heropgebouwd. Er werkten 71 personen.

Directie en vakbonden van Lotus Bakeries hebben donderdag de CAO ondertekend met een sociaal plan voor de sluiting van de vestiging in Meise. De werknemers hadden tijdens hun personeelsvergadering al hun fiat gegeven voor het akkoord.

“Het sociaal plan omvat drie delen”, zegt vakbondssecretaris Luc Debast (ACV). “Er is een brugpensioenregeling (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, SWT) voorzien vanaf 55. De werkgever past 70 procent bij van het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het loon. Daarnaast is er hertewerkstelling mogelijk in de andere Lotus-vestigingen in Lembeke, Oostakker of Courcelles. Wie dit doet krijgt een tewerkstellingspremie van 2.000 euro, een vervoersvergoeding en beschikt over een proeftijd van 4 maanden tijdens dewelke men nog steeds kan opteren voor de vertrekpremie. Deze premie is voorzien voor wie ontslag neemt.”

Debast gelooft dat het overgrote deel voor de vertrekpremies zal kiezen.

“Momenteel zijn er al 6 werknemers aan de slag in een andere vestiging, maar tijdens de personeelsvergadering was er verder niemand in geïnteresseerd. De afstanden zijn immers behoorlijk groot. Voor SWT komen 14 werknemers in aanmerking, maar het is nog onduidelijk hoeveel er hierop zullen ingaan.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise