Nieuwe reglement voor sociale woningen

De gemeenteraad van Meise keurde eind januari een nieuw reglement goed voor de toewijzingen van sociale huurwoningen in de gemeente. “Daardoor krijgen ook Meisenaren die door de hoge woningprijzen de gemeente hebben verlaten meer kansen op een sociale woning”, zegt schepen van wonen Sonja Becq (CD&V).

Tot nu toe werd voor de toewijzing van een sociale huurwoning eerst voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. Daarna werd voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in de gemeente wonen of gewoond hebben. “Dat reglement werpt duidelijk zijn vruchten af”, zegt Becq. “Van de 12 nieuwe sociale appartementen in de Quinten Metsijslaan werd 1 verhuurd aan een geboren en getogen Meisenaar. 6 personen woonden minstens 10 jaar in de gemeente en 4 personen minstens 3 jaar.”

Op voorstel van de interlokale vereniging ‘Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant’, waar schepen Becq voorzitter van is, wordt nu het toewijzingsreglement in alle deelnemende gemeenten gewijzigd. Zo zullen kandidaat-huurders in de gemeenten Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Opwijk die minimaal 10 jaar in de gemeente gewoond hebben op dezelfde manier voorrang krijgen als kandidaat-huurders die er sinds hun geboorte wonen.

“Deze kleine aanpassing was noodzakelijk. Iemand die reeds sinds geboorte in de gemeente woont en die zich recent op een wachtlijst inschreef kreeg voorrang op iemand die al jaren ingeschreven is en wacht op een sociale woning maar destijds moest uitwijken uit de gemeente. Daar brengen we nu verandering in.”

De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning in Meise bedraagt 2,8 jaar. “Daarmee liggen we op het gemiddelde van onze regio en de rest van Vlaanderen”, besluit schepen Becq.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise