A12 vijf dagen dicht voor afbraak bruggen

Van vrijdag 4 tot en met dinsdag 8 april wordt de A12 ter hoogte van Londerzeel volledig afgesloten voor verkeer. Dat heeft onder meer ook gevolgen voor het lokale verkeer in en om Meise.

De afzetting is noodzakelijk voor de afbraak van twee bruggen, die in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op amper vijf dagen tijd (bijna helemaal) vervangen zullen worden door permanente en tijdelijke constructies.

De afzetting gaat in op vrijdagavond omstreeks 22 uur en wordt opgeheven op dinsdag 8 april om 5 uur ’s ochtends.

Het verkeer tussen Brussel en Antwerpen wordt gedurende deze dagen omgeleid via de E19.

Twee bruggen

De brug van de A12 over de Mechelsestraat wordt volledig vervangen door een nieuwe brug. Die is op voorhand gebouwd en wordt onmiddellijk na afbraak van de oude brug op een vernuftige manier precies op zijn plaats geschoven.

Voor de andere (spoorweg)brug is de aanpak complexer. De afbraak en vernieuwing moet daar gefaseerd uitgevoerd worden omwille van de spoorweginfrastructuur.

De oude brug wordt deels vervangen door tijdelijke brugelementen, waardoor de A12 na 8 april terug kan opengesteld worden voor verkeer.

Deze brug wordt vervolgens over de volledige breedte van de A12 in afzonderlijke delen definitief vernieuwd terwijl het verkeer op de A12 kan blijven rijden.

Dankzij een nauwkeurige planning en fasering zal zowel de A12 als de spoorlijn van Infrabel niet langer dan enkele dagen onderbroken zijn.

Omleiding via E19

Tijdens de werken geldt een omleiding via de E19. Het verkeer wordt al via dynamische signalisatie op de infoportieken omgeleid vanop de ring om Brussel (R0) en de Antwerpse ring (R1).

20140321_OMLEIDINGSPLAN_Doorgaand_Verkeer_A12_Londerzeel

Het verkeer vanuit Brussel dat Willebroek en omgeving moet bereiken kan het grote omleidingstraject via de E19 verlaten ter hoogte van de N16 in Mechelen om zo op hun bestemming te geraken.

Ook dit wordt via dynamische signalisatie duidelijk aangegeven, onder andere door de inzet van mobiele tekstkarren. De N16 dient ook gebruikt te worden voor het verkeer dat vanuit regio Willebroek vertrekt in de richting van Brussel.

20140321_OMLEIDINGSPLAN_Lokaal_Verkeer_A12_Londerzeel

De operatie werd door AWV bewust gepland in een weekend van de paasvakantie, wanneer er minder woon-werkverkeer is.

Toch wordt er nog heel wat hinder verwacht, ook voor het lokaal verkeer in Londerzeel en Meise.

Hinder in woonstraten Meise

Naast de hinder op het lokale omleidingstraject zelf, is ook de bereikbaarheid van een aantal woonstraten gehinderd tijdens deze dagen.

Zo worden een aantal straten in Meise tijdelijk afgesloten van de A12. De Patatestraat, de Boskant en de Papenboskant zijn hierdoor niet rechtstreeks te bereiken via de A12. Dit maakt de toegankelijkheid moeilijker, maar houdt wel het sluipverkeer tegen.

Meer informatie i.v.m. de werken: www.wegenenverkeer.be/bruggen-A12-Londerzeel