Veilige fiets- en weginfrastructuur langs Westvaartdijk

De werken aan de F23-fietssnelweg langsheen de Westvaartdijk zijn ondertussen al enkele jaren bezig. De laatste fase, waarbij ter hoogte van de bedrijventerreinen twee fietstunnels worden aangelegd om de fietsers van het vrachtverkeer te scheiden, is in volle voorbereiding. De verwachting is dat de werken eind 2024 afgerond zijn.

“Na uitvoering van de werken zal de Westvaartdijk in noordelijke richting eenrichtingsverkeer worden”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “Het zwaar vervoer zal zodoende in een lus rijden langs de Westvaartdijk, Industrieweg, Verbrande Brugsesteenweg, Kareelstraat, Humbeeksesteenweg en Fabrieksweg. Daarom willen we de wegen verbeteren, zodat dit op een veilige manier kan. Gezien de link met de Westvaartdijk, werken we hiervoor intensief samen met De Werkvennootschap, wat heel positief verloopt.”

Op de Humbeeksesteenweg, tussen de Kareelstraat en de Oude Humbeeksesteenweg, wordt aansluitend aan de werken op de Westvaartdijk een tweerichtingsfietspad aangelegd aan de kant van de velden.

Ook de Verbrande Brugsesteenweg wordt aan de kant van de velden voorzien van een volledig afgescheiden tweerichtingsfietspad. De wegenis, met inbegrip van de ondergrond, wordt helemaal heraangelegd. “Dit wegdek bevindt zich al geruime tijd in slechte staat. Onze mannen van de technische dienst voeren er op regelmatige basis kleine en grotere herstellingen uit. Door de intensiteit aan zwaar vervoer dat hier langsrijdt, is het echter dweilen met de kraan open. We kiezen nu resoluut voor een grondige aanpak, waarbij deze weg volledig wordt heraangelegd”, duidt schepen van wegen en water, Kirsten Hoefs.

De Kareelstraat zal gelijktijdig worden aangepakt op dezelfde manier als de Verbrande Brugsesteenweg en voorzien worden van een tweerichtingsfietspad, nieuwe wegenis en gescheiden riolering. (Lees verder onder de foto)

Het laatste stukje Humbeeksesteenweg, tussen de Kareelstraat en de Veldkantstraat, wordt in dit project meteen voorzien van gescheiden riolering. Zo wordt ook deze laatste blinde vlek weggenomen. Hier is er, gezien de beperkte beschikbare ruimte en de aanwezigheid van grachten langs beide zijden van de weg, onvoldoende ruimte om een gescheiden fietsinfrastructuur te installeren. Daarom wordt er gewerkt met snelheidsremmende elementen in combinatie met een fietsstraat.

“Gezien de intensiteit aan zwaar vervoer dat hier rijdt, moet er voor de fietsers een veilige verbinding gecreëerd worden. Daarom de nieuwe fietspaden. Tevens zullen de nieuwe fietspaden ervoor zorgen dat de fietssnelweg verbonden wordt met de fietspaden in de omliggende straten. Zo ontstaat er een veilige en comfortabele verbinding vanuit Humbeek en Grimbergen-Centrum naar de fietssnelweg op de Westvaartdijk”, besluit schepen van mobiliteit Philip Roosen.

Het gemeentebestuur verwacht dat De Werkvennootschap de plannen zal finaliseren in de loop van de komende maanden. Daarbij wordt een inspraakvergadering georganiseerd, waarop de plannen zullen worden toegelicht.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise