Knip met paaltjes moet doorgaand verkeer weren uit woonwijken.

Vanaf het Allerheiligenverlof zal er een knip voor gemotoriseerd vervoer in de Beukendreef en Wezelstraat worden gerealiseerd. Dit kadert in het nieuwe mobiliteitsplan, waarbij sterk wordt ingezet op het verhogen van leefbaarheid in woonwijken. Op termijn biedt dit tal van mogelijkheden om de verblijfsruimte te verbeteren door te vergroenen en ontmoetingsplaatsen te creëren.

“De as Beukendreef en Rijkenhoekstraat loopt door enkele woonwijken”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Uit nieuwe eigen metingen gedurende 4 weken blijkt dat de intensiteit behoorlijk hoog is hetgeen deze straten als druk bestempelt. Zo passeren dagelijks tussen de 2200 en 2500 auto’s en bestelwagens in de Rijkenhoekstraat. De piek zit tussen 8.00 en 9.00 ’s morgens en tussen 15.00 en 19.00 ’s avonds. Maar op de andere momenten zit de intensiteit gemiddeld op 200 bewegingen per uur. Uit eerdere metingen is gebleken dat meer dan 50% van het gemotoriseerd vervoer dat hier doorrijdt geen bestemming heeft in deze wijken. De v85 (de snelheid waaraan 85% van de passanten rijdt) ligt tussen de 50 en 55 km/u.”

Deze as en de straten in de omgeving zijn lokale wegen of erftoegangswegen. Ze hebben geen verbindingsfunctie. Het drukke verkeer zorgt ervoor dat de leefbaarheid in deze wijken sterk verminderd is. Niet alleen de geur- en geluidshinder ligt te hoog, maar tevens wordt de veiligheid gehypothekeerd. Zeker voor de zwakke weggebruikers. Op bepaalde plaatsen is de Beukendreef erg smal wat dagelijks voor conflicten zorgt tussen auto’s en zwakke weggebruikers.

“Zowel in ons eigen nieuw Grimbergs mobiliteitsplan als in het regionale mobiliteitsplan als door de Vlaamse overheid wordt sterk ingezet op leefbare en veilige kernen en wijken. Een leefbare gemeente is waar het aangenaam is om te wonen en om je te verplaatsen. Hier willen we in Grimbergen ook op inzetten.”

“Daarom zullen we een knip (paaltjes) plaatsen in de Beukendreef en in de Wezelstraat om het doorgaand verkeer te weren en om enkel lokaal bestemmingsverkeer toe te laten. Uiteraard worden de hulpdiensten op de hoogte gebracht en zullen de hulpdiensten altijd snel ter plaatse geraken. Fietsers en voetganger kunnen uiteraard wel door. Bewoners zullen gemiddeld Tussen de 500 m en 1,5 km moeten omrijden om naar Grimbergen of naar Beigem/Humbeek te rijden, afhankelijk van waar ze juist wonen. Maar ze krijgen er dan ook een veel leefbaardere buurt voor in de plaats.”

Deze maatregel zorgt ervoor dat deze as ook veel veiliger kan gebruikt worden voor fietsers. Momenteel is het aandeel fietsers gemiddeld 15% en het aandeel gemotoriseerd vervoer 70%. Hier willen we een verschuiving realiseren waarbij we het aandeel van de fietsers tot 30 à 40% willen krijgen.

“De paaltjes zijn een voorlopige inrichting. De nieuwe situatie zal geëvalueerd worden en aangepast indien noodzakelijk. Bij de definitieve inrichting levert dit mooie opportuniteiten op voor een veel groenere inrichting, het aanplanten van extra bomen en planten en voor de creatie van ontmoetingsplaatsen. En dit zal de leefbaarheid nog extra verhogen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise