Grimbergen zoekt locaties voor fietsenstallingen

In kader van de uitrol van het nieuwe mobiliteitsplan werkt de gemeente Grimbergen aan de opmaak van een fietsparkeerplan met als doel: veilig en comfortabel fietsparkeren. Een eerste belangrijke stap om meer personen op de fiets te krijgen, is het voorzien van kwalitatieve fietsinfrastructuur. Hoogwaardige en diefstalveilige fietsenstallingen zijn daar een essentieel onderdeel van.

Via het digitaal burgerplatform ‘Grimbergen Denkt Mee’ start de gemeente vanaf 11 september 2023 met een online bevraging. Op het platform kan je op een kaart aanduiden op welke locaties er volgens jou nood is aan een kwalitatieve fietsenstalling. Daarnaast kan je ook stemmen of reageren op reeds ingegeven locaties. Na afloop van de burgerparticipatie gaat de gemeente samen met het studiebureau Traject aan de slag met de ideeĂ«n. Op die manier wordt de nood aan fietsenstallingen in Grimbergen en al zijn deelgemeenten helder in kaart gebracht.

Schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA): “De gemeente Grimbergen vindt het zeer belangrijk om in dialoog te gaan met burgers, om samen het fietsparkeren in onze gemeente vorm te geven en zo Grimbergen nóg fietsvriendelijker te maken.”

Om te komen tot een goed onderbouwde lijst met strategische locaties voor fietsenstallingen, rekent de gemeente dus op een waardevolle bijdrage van haar inwoners. Je kan jouw ideeĂ«n delen via het participatieplatform ‘Grimbergen Denkt Mee’. Je kan van 11 september tot en met 8 oktober 2023 locaties opgeven en reacties plaatsen via www.grimbergendenktmee.be/fietsparkeren.

De ingegeven locaties zijn suggesties die de gemeente in overweging neemt. Er is geen garantie dat er op deze locatie ook effectief een fietsenstalling komt.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise