Bewoners zien mobiliteitsplannen niet zitten: “De facto uitbreiding van het verkeersinfarct”

Bewoners van verschillende straten in hartje Grimbergen maken zich grote zorgen over de toekomst van hun wijk door de nieuwe mobiliteitsplannen van het gemeentebestuur. “De rode loper wordt uitgerold voor doorgaand verkeer”, klinkt het ongerust.

Het gaat van kwaad naar erger met de mobiliteit in Grimbergen. Dat vinden vooral de inwoners van de Merodestraat, de Spaanse Lindebaan en het Abtsdal, al zijn er ook daar verschillende ‘strekkingen’. “Als er in Grimbergen centrum één probleemstraat is qua mobiliteit, dan is het de Spaanse Lindebaan”, zegt Dirk Antonissen namens een aantal bewoners. “In het voorgestelde mobiliteitsplan van de gemeente wordt dit niet opgelost, wel integendeel.”

De afgelopen maanden werden vier verkeersscenario’s uitgewerkt voor de betreffende woonkern. Bewoners werden daarbij uitgenodigd om mee te denken. “Dat bleek achteraf slechts schijninspraak. De gemeente heeft gekozen voor het allerslechtste minst toekomstgerichte scenario waar niemand zich in kon vinden. Het gaat de facto om een uitbreiding van het verkeersinfarct.”

De 44 gezinnen van de Spaanse Lindebaan tussen de Vilvoordesesteenweg en het rond punt zijn volgens Antonissen duidelijk de pineut. “De zeer grote verkeersdruk en bijhorende hinder blijven identiek. De bewoners horen nu al dag en nacht getoeter door gefrustreerde chauffeurs. Ze hebben ook geregeld te maken met verbale en fysieke agressie. Veilig en vlot van de eigen oprit de straat oprijden en oversteken op een veilige manier is een utopie geworden.”

“Voor de 67 gezinnen uit de Merodestraat verandert hun straat dan weer van een weg voor plaatselijk verkeer naar een verbindingsweg met druk verkeer. De 228 gezinnen wonend in het Abtsdal worden door de drukke lus omsloten. We verwachten dat sluipverkeer het Abtsdal zal teisteren. Deze hele woonkern krijgt in dit scenario af te rekenen met toegenomen lawaai- en geurhinder, luchtvervuiling, trillingen door zwaar vervoer en gevaarlijk verkeer. Ondanks herhaaldelijk aandringen wil de gemeente geen dialoog meer aangaan.”

Schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) vindt de kritiek bij de haren getrokken. “We hebben dit volgens de regels van de kunst gedaan en er is meer inspraak geweest dan bij vele andere mobiliteitsplannen in Vlaanderen”, reageert hij. “Er is bovendien nog niet definitief gekozen. Het scenario op de infomarkten was een voorstel. We verwerken nu de feedback van alle inwoners. Afgerond hebben we bijna 4.000 meningen en suggesties mogen ontvangen.”

Roosen haalt ook aan dat er slimme camera’s zullen ingezet worden om zowel zwaar vervoer te weren als de snelheid te handhaven. “Dat er geen gesprek meer wordt aangegaan? Alle inspraak werd afgesloten. We willen, vanuit een gelijkberechtiging, momenteel tijdens de verwerkingsfase geen bijkomende gesprekken aangaan. Na anderhalf jaar inspraak weten we ondertussen wel wat de inwoners willen. We overwegen alle scenario’s vanuit algemeen belang.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise