Gemeentebestuur: “Voor elke gekapte boom planten wij een nieuwe”

Het gemeentebestuur van Grimbergen gaat er prat op dat ze voor elke gekapte boom een nieuwe zullen planten. “Bomen zijn dan ook van onschatbare waarde”, klinkt het.

Bomen helpen de lucht die we inademen te zuiveren, ze filteren het water dat we drinken en ze bieden leefruimte voor dieren. Bovendien voorkomen ze overstromingen en erosie en helpen ze de bodem te vullen met voedingsstoffen die nodig zijn voor de landbouw.

“Bomen moeten echter soms gekapt worden om veiligheidsredenen, om ruimte te geven aan andere bomen of voor ruimtelijke ontwikkeling”, zegt schepen Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Alle gemeentelijke bomen worden jaarlijks gecontroleerd om zeker te zijn dat ze de veiligheid in de buurt kunnen waarborgen. Ook gaan we na of de boom gesnoeid moet worden.”

De gemeente roept op om alert te zijn voor bomen op het openbaar domein die potentieel een gevaarlijke situatie creëren. “Meld dit meteen aan de dienst Groen & Openbare Reinheid via 02 260 13 47 of groen@grimbergen.be. De betreffende boom zal dan zo snel mogelijk gecontroleerd en – indien nodig – met spoed gekapt worden”, vult schepen Kirsten Hoefs (CD&V) aan.

Moeten er toch bomen gekapt worden, dan worden ze vervangen door nieuwe exemplaren. Dat kan echter niet altijd op exact dezelfde plaats: vanwege andere bomen die in de onmiddellijke omgeving staan, maar ook door ondergrondse beperkingen zoals kabels en leidingen. “In dat geval zoekt de gemeente een nieuwe locatie in hetzelfde gebied om een boom te planten. Daardoor zit er soms wat tijd tussen het verwijderen en het vervangen van de boom”, geeft Lauwers nog mee.

De gemeente zet op verschillende domeinen stappen in het proactief en transparant informeren van haar inwoners. Zo ook als het gaat om groenbeheer en afvalbeleid. “Als er een nieuwe boom geplant werd, zie je dat voortaan aan de informatieve affiche die onze groendienst op deze plek achterlaat. Ook rond het beheer van onze bladkorven voeren we een heldere politiek: er staan 109 stuks verspreid over het Grimbergse grondgebied. Bedoeling is om hier enkel bladeren van publieke bomen in te gooien. Bij misbruik halen onze medewerkers de bladkorven weg. Ze worden dan op een andere locatie opnieuw ingezet”, besluit Lauwers.

Foto: Beeld ter illustratie

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise