Groen furieus nadat 52 lindes op Veldkantstraat gekapt worden in volle broedseizoen

Een dag nadat de meerderheid op de gemeenteraad nog beloofde om rekening te houden met de wetgeving die bomenkap tijdens het broedseizoen beteugelt, gingen op de Veldkantstraat 52 lindes tegen de vlakte. De Groen-oppositie reageert verontwaardigd.

Ook dit Grimbergs dossier heeft al een hele voorgeschiedenis. De sanering van de Veldkantstraat in het kader van de aanleg van riolering en een nieuw fietspad ging volgens het eerste plan zelfs gepaard met de kap van alle bomen – goed voor een honderdtal. Na heel wat protest kwam er een compromis uit de bus. Enkel de lindes aan de kant van de woningen zouden tussen de Humbeeksesteenweg en de Veldkantstraat gekapt worden.

Oppositiepartij Groen voelde naar eigen zeggen nattigheid. “Bij de mondelinge vragen aan het einde van de gemeenteraad herinnerden we daarom de meerderheid aan haar eigen reglement dat er van half maart tot half augustus niet mocht gekapt worden, zoals ze eerder ook aan een burger hadden laten weten”, zegt Eddie Boelens. “De schepen beloofde er alles aan te doen om de regels te doen gelden maar de volgende morgen lagen bomen én vogelnesten op de grond.”

Volgens Groen-raadslid Katrien Le Roy was burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) wel degelijk op de hoogte van de timing van de kap en hield hij de info voor zowel de oppositie als de eigen collega’s verborgen. Selleslagh ontkent dit echter met klem.

“We voelen ons bedrogen en voor schut gezet door deze gang van zaken. Gelukkig werden dankzij

onze inzet en deze van het actiecomité 50 bomen gered”, aldus nog Boelens.

Volgens Milieuschepen Chantal Lauwers (Vernieuwing) neemt Groen een loopje met de waarheid omtrent de geldende wetgeving. “Er kan wel degelijk gekapt in deze periode worden mits de betrokken bomen nagekeken worden op de aanwezigheid van nesten. Dat stond ook zo in de kapvergunning. Wij gaan ervan uit dat de aannemers waar we mee werken ook die vergunning lezen en voldoen aan alle voorschriften. Het is ondoenbaar om bij elk werk er iemand van de gemeente naartoe te sturen om alles te controleren.”

Of ze dan zeker is dat de bomen gecontroleerd zijn op nesten? “Dat is nu de vraag. We gingen ervan uit dat die werken wel meerdere dagen gingen in beslag nemen. Tot onze verbazing was de kap echter op quasi één dag voltooid en viel er dus ook weinig te controleren. Wij gaan de aannemer contacteren en hem vragen of hij de bomen op nesten heeft gecontroleerd en desgevallend verwijderd zoals voorzien in het decreet.”

Als die aannemer gewoon ‘ja’ zegt zonder meer valt er wel nog maar weinig tegenin te brengen. Dat erkent Lauwers ook. “We zijn daar wat naïef in geweest. We gaan dit verder bekijken en zien welke conclusies we daaruit kunnen trekken.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise