Sloop oud gemeentehuis stuit op groot ongenoegen bij Beigemnaren

De plannen van het gemeentebestuur om het oud gemeentehuis in Beigem af te breken, hakt er diep in bij de Beigemnaren. Het ongenoegen over de beslissing is groot en ook op sociale media is er een stortvloed van reacties. Volgens het bestuur valt het oud gemeentehuis, waarvan een deel van de achtergevel instortte tijdens storm Ciara, niet meer te redden. De instabiliteit en het bijhorende risico zijn te groot.

“De instorting heeft de zeer slechte staat van de buitengevels van het gebouw blootgelegd. Nieuw afbrokkelingsgevaar behoort tot de mogelijkheden, onder meer omdat sommige buitenmuren grote barsten vertonen of bol staan en onvoldoende zijn vastgehecht aan de binnenmuren”, motiveerde burgemeester Selleslagh (Open Vld) de beslissing tot sloop op basis van een rapport van een extern bureau.

Het nieuws kwam hard aan in Beigem, waar de bewoners uiteraard gehecht zijn aan het gebouw met rijke geschiedenis. Het hoofdgebouw dateert van 1865. “Aan sommige zaken raak je niet. “Sommige plekken breek je niet zomaar af”, zegt een bewoonster op Facebook. “Ze zijn te belangrijk, staan in ons collectief geheugen gegrift en bepalen de identiteit van ons dorp. Ze staan op het paspoort van Beigem. Ze zijn de vingerafdruk van onze rijke geschiedenis en we hebben ze nodig om ons dorp te herinneren, om te kunnen doorvertellen aan onze klein- en achterkleinkinderen.”

Er worden vooral vragen gesteld bij hoe het kan dat het omwaaien van een voorzetgevel van een aanbouw, het hele gemeentehuis plots instabiel kan maken. “Dan moet dit al lang onstabiel zijn”, luidt de conclusie. “Terwijl er op het gelijkvloers wel nog jarenlang twee klassen zijn ondergebracht van basisschool ‘t Mierken.”

Burgemeester Selleslagh zegt dat het college in zijn beoordeling van het dossier de veiligheid heeft laten primeren. Er zal gevraagd worden om via foto’s de herinnering aan het gebouw te bewaren. “Het college betreurt dat hiermee een stukje 19de-eeuws erfgoed van Beigem verloren gaat. Maar de sloop is de enige verantwoorde keuze.”

Ook oppositiepartij Groen stelt zich grote vragen bij de gang van zaken en sluit zich aan bij de kritiek van de Beigemnaren. “We zullen het stabiliteitsrapport grondig onderzoeken en op basis daarvan verder ons standpunt bepalen”, zegt fractieleider Eddie Boelens. Dat ook het monument voor de Beigemse gesneuvelden moet verplaatst worden vindt hij eveneens onbegrijpelijk.

Er dient zich een rondje zwartepieten aan want eerste schepen Philip Roosen (N-VA) liet in een reactie op de commotie al weten ‘dat het vorige bestuur jarenlang niet geïnvesteerd heeft in onze 80 gemeentelijke gebouwen’. “En deze achterstand haal je niet zomaar in of kan je zelfs nooit meer inhalen. Met spijt in het hart moeten we dan beslissingen nemen die we niet graag nemen en waar we heel goed over nagedacht hebben. Spijtig maar de stabiliteit van de gevel is zeer slecht. Daarenboven is de binnenkant zeer oud en moeten er veel werken gebeuren om conform de brandveiligheid te zijn. Experts hebben ons dan ook geadviseerd dat slopen de enige oplossing is. Erfgoed is zeer belangrijk voor deze coalitie maar politiek is keuzes maken. “

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise