Grondverzakking langs kanaal in Humbeek

Er heeft zich een grondverzakking voorgedaan langs het kanaal in Humbeek. Langs het jaagpad op de Oostvaartdijk tussen de Kluisstraat en de Verbrande Brug is de grond over een oppervlakte van zowat 10 bij 2,5 meter verzakt. Hierdoor zijn ook de stalen platen van de kanaalmuur uit rechte lijn weggeduwd. Er zijn ook kloven in de grond van meer dan 75 cm. De Vlaamse Waterweg zal op korte termijn werken uitvoeren om een verdere verzakking te voorkomen. Er is echter geen gevaar voor passanten en het jaagpad blijft open.

“Onze districtsverantwoordelijke werd afgelopen weekend van de situatie op de hoogte gebracht. Hij heeft intussen de situatie ter plaatsen bekeken en het risico ingeschat”, vertelt communicatieverantwoordelijke Carolien Peelaerts van de NV Vlaamse Waterweg. “Deze oever maakt deel uit van een aantal prototypes van milieuvriendelijke oevers die begin jaren 2000 langs het Kanaal zijn aangelegd. In dit concreet geval werd een damwand landinwaarts geplaatst en werd de oever aan de kanaalzijde behouden zonder oeverversterking zodat de natuur haar werk kan doen en de natuurwaarde aan de oevers zou worden verhoogd.”

“De uitbuiging van de damplanken die we nu vaststellen is het gevolg van het wegspoelen door golfslag van scheepvaartverkeer van de resterende oever aan de kanaalzijde. Door het wegspoelen is de gronddruk langs kanaalzijde weggevallen wat geleid heeft tot uitbuiging van de damwand. Deze uitbuiging is een geleidelijk proces dat vermoedelijk door de grote hoeveelheid regen de afgelopen maanden is versneld.”

Er is geen onmiddellijk gevaar voor passanten. “De kanaaldijk blijft dan ook toegankelijk. Wel zullen op korte termijn de nodige maatregelen worden genomen om de uitbuiging te stoppen. Concreet zullen we aan de teen van de damwand aan de kanaalzijde breukstenen aanbrengen om opnieuw de nodige tegendruk vanuit kanaalkant te krijgen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise