Negatief advies voor uitbreiding asfaltcentrale

 

Het gemeentebestuur van Grimbergen verleent een negatief advies voor een mogelijke uitbreiding van asfaltcentrale Viabuild. “De huidige installatie voldoet niet aan de normen om hogere percentages gerecycleerd asfalt te verwerken”, zegt Milieuschepen Eric Nagels (Vernieuwing). “De asfaltcentrale is zeer dicht bij een woonwijk gelegen en alleen al daarom is een forse toename van de schadelijke uitstoot ongewenst.” Grimbergen wil ook meer metingen uitvoeren.

De NV Viabuild heeft begin december bij de provincie Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van haar activiteiten aan de Westvaartdijk. “Op een voorlichtingsvergadering voor het college en de politieke fracties uit de gemeenteraad had de vennootschap op 17 december nog met nadruk gesteld dat er geen uitbreiding van de capaciteit gepland was”, legt schepen Nagels uit. “Niettemin ontving het gemeentebestuur kort nadien vanwege de provincie een verzoek om advies voor de uitbreidingsplannen. De gemeente was door het bedrijf dus niet op een correcte wijze voorgelicht.”

Het is volgens Grimbergen de betrachting van Viabuild om grotere hoeveelheden gerecycleerd asfalt te kunnen verwerken. “De opslagcapaciteit hiervoor wordt verhoogd met meer dan 7.000 ton wat een verhoging betekent van ruim 50 procent. Hierdoor zal ook de uitstoot van schadelijke Totale Organische Koolstoffen (TOC) sterk verhogen. Door tegelijk het vermogen van de droogtrommel te verhogen, wil men de percentages TOC-waarden kunstmatig naar beneden halen om binnen de wettelijke normen te blijven. Nochtans is zulke verdunning niet toegelaten.”

Het schepencollege is van oordeel dat de huidige installatie van Viabuild niet voldoet aan de normen om hogere percentages gerecycleerd asfalt te verwerken. Daarvoor is het noodzakelijk dat de installatie wordt aangepast met een systeem van naverbranding of nabehandeling van de gassen.

Het is geen geheim dat de asfaltcentrale zeer dicht bij een woonwijk gelegen is. “Alleen al daarom is een forse toename van de schadelijke uitstoot ongewenst. Daarom willen we ook dat er meer metingen komen op het moment dat er met gerecycleerd asfalt wordt gewerkt”, vervolgt Nagels. “Daartoe moet de omgevingsvergunning worden gewijzigd, waardoor het bedrijf verplicht wordt vooraf zijn productieschema’s bekend te maken. Dan kunnen we metingen door het bedrijf laten uitvoeren op momenten waarop met gerecycleerd asfalt wordt gewerkt…”

Er werden tegen de aanvraag van Viabuild 19 bezwaarschriften ingediend, waaronder twee petitielijsten met 173 ondertekenaars. Omdat het hier om een klasse I bedrijf gaat, is het provinciebestuur bevoegd om hierover een beslissing te nemen. Het schepencollege kan hierover enkel een advies uitbrengen.

Oppositiepartij Groen had donderdag op de gemeenteraad al aangedrongen op een openbare stemming over het advies maar daar ging de meerderheid toen niet in mee.

“De bezwaren zijn terecht maar dit advies is een bevoegdheid van het college en niet van de gemeenteraad. Als we hadden meegestemd was er sprake van een procedurefout en kon men ons vooringenomenheid aanwrijven”, aldus nog Nagels.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise