“Digitaal aanmeldingssysteem niet in het gedrang”

 

Het centraal digitaal aanmeldingssysteem dat Grimbergen binnen enkele weken wil hanteren voor de inschrijvingen in het basisonderwijs, komt niet in het gedrang. Dat bevestigt schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing).

Naar aanleiding van het belangenconflict dat de Franstalige gemeenschapscommissie heeft ingeroepen tegen het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet was hieromtrent twijfel gerezen. “Maar wij hebben ons gebaseerd op de bestaande regelgeving. Het dossier werd al in september ingediend en daarna ook goedgekeurd door de Commissie Leerlingenrecht. Het nieuwe voorstel van decreet heeft daar geen invloed op.”

Het aanmeldingssysteem hanteert twee criteria om een toewijzing te realiseren. “Eerst en vooral is er de keuze van de ouders, daarna gevolgd door de afstand van de verblijfplaats tot de school. Die volgorde is er gekomen op vraag van de scholen.” In tegenstelling tot wat eerst werd gezegd, wordt wel degelijk ook gewerkt met voorrangsgroepen, omdat bijvoorbeeld een broer of zus al op een bepaalde school zit.

Het digitaal centraal aanmeldingsregister zal bereikbaar zijn via de website aanmelden.grimbergen.be. Wie zijn kind wenst in te schrijven in het Grimbergs basisonderwijs, zal zich vooraf op deze website moeten aanmelden. Dat kan van vrijdag 1 maart om 9 uur tot en met vrijdag 29 maart om 24 uur. De verwerking en communicatie van de resultaten is voorzien van maandag 1 april tot en met maandag 29 april. De effectieve inschrijving volgt dan van maandag 6 mei om 9 uur tot en met vrijdag 24 mei om 16 uur.

Er zal wel nog uitvoerig over de procedure gecommuniceerd worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise