Fameuze hoekgebouw voor OCMW en bib gegund

 

Het college is nu toch overgegaan tot de gunning van het fameuze nieuwe hoekgebouw voor OCMW-diensten en bibliotheek. Ondanks de bezwaren dus van de nieuwe meerderheid dat de huidige plannen (14,6 miljoen euro) te duur zijn. Open Vld, dat wel in het toekomstig bestuur zit, heeft niet deelgenomen aan de stemming. “Aan het gebouw zelf willen we niks veranderen maar we willen wel de invulling herzien, met name voor de twee bovenste verdiepen. Zelfs verhuren of verkopen is een optie”, zegt toekomstig burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

Het gebouw komt op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelstraat en maakt deel uit van het masterplan dat Strombeek-Bever een nieuw uitzicht moet geven.

“Hiermee zet het college een belangrijke stap in het bouwproces”, maakt huidig schepen van Leefmilieu Eddie Boelens (Groen) zich sterk. “De kostprijs bedraagt ongeveer 12 miljoen euro en moet klaar zijn tegen 2020. Het gemeentebestuur koos voor een samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester vanuit een dubbele bezorgdheid: een bouwwerk realiseren dat beantwoordt aan de noden van de toekomst en een keuze voor kostenefficiëntie en transparantie.”

De plannen stoten echter op weerstand bij de nieuwe meerderheid van Vernieuwing, Open Vld, en N-VA. Ze vinden het uiteindelijke kostenplaatje van 14,6 miljoen euro (inclusief uitgaven aan architecten en de aankoopprijs van het vorige gebouw) overdreven en willen het project ‘downsizen.’

Boelens is het daar niet mee eens. “Door te kiezen voor een kleiner gebouw zouden de 800.000 euro die al betaald is aan de architect definitief verloren gaan”, werpt Boelens op. “Kiezen voor een kleiner gebouw is ook kiezen voor het verleden. Het staat ook haaks op de door de drie meerderheidspartijen van de voorbije legislatuur gedeelde visie om bij het ontwerp van het nieuwe gebouw te kiezen voor de optimale aanwending van de beschikbare ruimten, Op korte termijn biedt dit de mogelijkheid om een aantal diensten uit het overbevolkte gemeentehuis naar Strombeek te verhuizen. Op iets langere termijn weten we dat Grimbergen als groeiende gemeente die extra ruimte meer dan nodig zal hebben. Vanuit een bezorgdheid voor energie-efficiëntie en de klimaatproblematiek kozen we met een blik op de toekomst ook bewust voor een bijna energieneutraal hoekgebouw.”

Open Vld, dat in tegenstelling tot CD&V en Groen, ook in de volgende meerderheid zit, heeft niet deelgenomen aan de stemming voor de gunning. “We zijn niet tegen het hoekgebouw maar we vinden wel de invulling en de prijszetting een probleem”, zegt toekomstig burgemeester Chris Selleslag h(Open Vld). “Aan de plannen voor het gebouw zelf gaan we sowieso niks meer veranderen maar over de invulling gaan we met de architect en de aannemer nog eens rond de tafel zitten. Het gaat om vijf verdiepen waarbij we mogelijk de twee bovenste nog een andere bestemming gaan geven. Zelfs een verhuur of verkoop sluit ik niet uit. We gaan het alleszins niet vol diensten proppen zoals nu voorzien…”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise