“Eén grote mesthoop voor mijn deur”

Het ophaalpunt voor huisvuil dat werd voorzien voor de duur van de wegenwerken in de wijk Populierendal is uitgegroeid tot één groot sluikstort. De buurtbewoners klagen dan ook over geurhinder, vliegen en ratten. “Het is verschrikkelijk”, zucht Arlette Eymael (84). ”Niemand houdt zich nog aan de ophaaldagen. Ze gooien het er maar bij. Ik kan nauwelijks nog eens het raam openzetten om te verluchten.” De gemeente gaat de situatie herbekijken.

Er zijn al een poos grote wegen- en rioleringswerken aan de gang in de wijk Populierendal. Om het voor de vuilnismannen makkelijker te maken en omdat ze ook niet overal meer doorkunnen werd op de hoek van de Berkenlaan en de Sparrenlaan één groot ophaalpunt voor afval afgebakend met hekkens. Bedoeling is dat inwoners daar hun afvalzak droppen op de voorziene datum en dan kan de vuilkar ze collectief ophalen.

“Dat heeft even gewerkt. Maar nu is het hier één groot sluikstort”, zegt Arlette Eymael (84) die er recht tegenover woont. “Het is gewoon verschrikkelijk op deze manier. Niemand houdt zich nog aan de voorziene ophaaldata. Hier ligt onder meer oud papier dat pas volgende maand moet opgehaald worden en ook PMD-zakken waarvan de ophaling pas volgende week voorzien is. Ze gooien het er allemaal maar bij. Zelfs planken, frigoboxen en barbecuestellen kan je terugvinden. En intussen pikken de eksters alle zakken kapot. Het gevolg is dat het hier wemelt van de vliegen en ook vol ratten zit. Het houdt niet op. Ik kan mijn huis hier niet meer verluchten door de stank die hier hangt. Ik heb mijn beklag al gedaan bij de gemeente maar ik krijg te horen ‘dat ik maar geduld moet hebben’…”

“Ik begrijp dat die werken moeten gebeuren en dat er zo’n verzamelplaats wordt gecreëerd. Maar dan moet het veel beter georganiseerd worden. Nu is het één grote mesthoop. Iedereen kapt er maar bij wat hij kwijt wil.”

De gemeente beseft dat het zo niet verder kan. “In het kader van de werken werd deze plaats voorzien omdat intercommunale Haviland tijdens de werken de huizen niet kon bereiken voor de ophalingen”, legt schepen Eddie Boelens (Groen), bevoegd voor afvalbeleid, uit.” Dat punt werd vol goede bedoelingen voorzien en het is jammer dat er blijkbaar misbruik wordt van gemaakt waardoor het eigenlijk één groot sluikstort is geworden.”

Mogelijk komt er eerstdaags een oplossing. “Momenteel zijn de huizen wel allemaal bereikbaar. Woensdag is er een vergadering met de werfleider. Daar zal nagegaan worden of er zich op korte termijn nog problemen van bereikbaarheid zullen voordoen. Indien dat niet het geval is zal aan de dienst Werken in Eigen Beheer opdracht gegeven worden om de hekkens te verwijderen.. De bewoners zullen dan verwittigd worden dat er geen vuilnis meer gestort mag worden beneden aan de Sparrenlaan. Haviland zal dan terug van deur tot deur het vuilnis ophalen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise