Waterwegen en Zeekanaal moet landbouwsluizen weghalen

Waterwegen en Zeekanaal heeft deze week de landbouwsluizen op de Oostvaartdijk tussen de Verbrande Brug en Humbeek afgebroken.

Een landbouwer die vond dat hij zonder obstakels op zijn veld moest geraken, trok namelijk naar de vrederechter en haalde zijn gelijk. Waterwegen en Zeekanaal heeft intussen wel beroep aangetekend.

De tractorsluis op het jaagpad van de Oostvaartdijk was een doorn in het oog van landbouwer Frank Van den Eynde uit Merchtem.

“Als je daar enkel met een tractor passeerde,was er geen probleem”, legde hij eerder uit. “Maar dat was wel even anders als je ook een beerton of andere machine achter je tractor hangen had. Dat betonblok was gewoon te hoog. Omdat ik niet door kon, moest ik telkens een omweg maken via de Veldkantstraat, een route die 1,3 kilometer langer is. Dat scheelt soms 22 minuten.”

Van den Eynde haalde zijn gelijk. Waterwegen en Zeekanaal moest op straffe van een dwangsom ervoor zorgen dat de weg naar zijn grond vrij toegankelijk is. Deze week werden de betonnen obstakels weggenomen. In afwachting van een definitieve uitspraak werd eerder al de bareel weggenomen.

Maar daarmee is het verhaal niet ten einde. “We hebben een beroepsprocedure opgestart”, zegt woordvoerder Kevin Polfliet van Waterwegen en Zeekanaal.

“De huidige maatregelen zijn genomen om in regel te zijn met het actuele vonnis, maar kunnen – afhankelijk van het vonnis in de beroepsprocedure – worden teruggedraaid.”

De gemeente is betrokken partij omdat de weg op haar grondgebied ligt. “We betreuren de uitspraken van de rechter”, reageert schepen van Mobiliteit Paul Hermans (CD&V).

“Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid van de fietsers op het jaagdpad. Er staat weliswaar een bord dat de weg verboden is voor alle verkeer op aangelanden, landbouwvoertuigen en fietsers na. Als blijkt dat er toch te veel sluipverkeer opduikt, zullen we controles laten uitvoeren door de politie.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise