Benedestraat bijna jaar dicht

Een aannemer is deze week gestart met de grootscheepse wegen- en rioleringswerken op de Benedestraat. Die werden eerder al eens uitgesteld nadat een aantal onderaannemers er een boeltje van hadden gemaakt. De drukke verbindingsweg tussen Humbeek en de Verbrande Brug wordt helemaal afgesloten. De werken zullen normaal tot eind dit jaar duren.

De eerste fase van de werken ging al op 6 mei van start. De eerste maanden was het de bedoeling dat de nutsleidingen werden aangepast. Nadien, in het najaar, zou de aannemer de riolerings- en asfalteringswerken aanvatten.

Maar een aantal onderaannemers gingen in de fout. Er werden onder meer een aantal gas- en waterleidingen gelegd die niet reglementair geplaatst waren met de nodige vertraging tot gevolgd.

Uiteindelijk werd beslist om alles dicht te leggen en te wachten met de uiteindelijke werken tot na het bouwverlof om de bewoners tijdens de eindejaarsperiode wat te ontzien.

Pompen geplaatst

De echte rioleringswerken in de Benedestraat (vanaf Kleine Buisbeek tot huisnummer 261) gingen deze week van start.

‘Daarbij is het noodzakelijk om de Benedestraat af te sluiten voor alle doorgaand verkeer ter hoogte van het kruispunt Benedestraat en Slikkestraat, omdat dwarsleidingen moeten aangelegd worden’, legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit.

‘Vanaf deze week worden al pompen geplaatst om het grondwaterpeil naar beneden te brengen. Het effectief openbreken van de weg begint over twee weken.’

Selleslagh is er gerust op dat vanaf nu alles wel vlot zal verlopen. ‘Het is een hele goede ploeg. Ik verwacht geen problemen. Er zijn ook goede afspraken gemaakt naar de bewoners toe. Kleine zaken maar die wel belangrijk zijn voor hen. Zo is er een centrale plaats voorzien waar ze hun huisvuilzakken kunnen deponeren. Doorgaand verkeer is niet meer toegelaten maar de mensen zullen wel nog tot aan hun huizen geraken.’

Scheuren in woningen

Bewoners Henri en Magda Depauw zien de werken met gemengde gevoelens tegemoet.

‘Werken van die omvang brengen altijd problemen met zich mee’, weet Henri. ‘Anderzijds is de baan in slechte staat. Het zijn nog betonvlakken die soms verzakken en door het gedaver van de vrachtwagens ontstaan er scheuren in onze woningen. Aan de andere kant is het dus wel een goede zaak. We vragen ons alleen af of het wel veilig is dat we allemaal onze wagens op straat moeten parkeren. Misschien is de parking van de school een betere oplossing’.

Er wordt een omleidingsroute voorzien via Kerkstraat – Achterstraat – Kruisstraat – Meerstraat – Hof van Obbergenstraat – Daalstraat – Lintkasteelstraat – Humbeeksesteenweg en vice versa.

Tijdens de werken zal ook de Beigemsesteenweg ter hoogte van de aansluiting met de rotonde Zijpstraat en Meerstraat afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. Daarmee wil men vermijden dat het een sluipweg wordt.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise