Tien maanden collectorwerken in centrum Oetingen

Tussen Frankrijkstraat en Pastorijstraat in Oetingen start een aannemer in opdracht van Aquafin in oktober met collectorwerken om het afvalwater van de inwoners van de Kerkstraat, het Kerkplein en de Frankrijkstraat te scheiden van het regenwater en aan te sluiten op de waterzuivering.

Het gaat om het regenwater van de Kerkstraat, Kerkplein, Pastoriestraat en Kervijnstraat. Het afvalwater van deze straten wordt via het Kerkplein en de Kerkstraat aangesloten op de bestaande riolering van de Vollezelestraat. Deze riolering zal het afvalwater verder afvoeren naar de KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) van Oetingen.

Er wordt onder de wegenis van het Kerkplein en de Kerkstraat een nieuwe RWA -leiding (regenweerafvoerleiding) aangelegd om het regenwater via de heraangelegde gracht tussen de Frankrijkstraat en het Kerkplein, af te kunnen voeren naar de bovenloop van de Warandebroekbeek.

Werken in vier fases

De werkzaamheden duren ongeveer 10 maanden en worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden:

  • Eerste fase: tussen Frankrijkstraat en Pastorijstraat
  • Tweede fase: Kerkplein (met uitzondering van Kruispunt Kerkstraat / Kerkplein)
  • Derde fase: Kerkstraat vanaf kruispunt Kerkstraat / Kerkplein tot huisnr. 4 in de Kerkstraat
  • Vierde fase: Kerkstraat opwaarts huisnummer 4

De werken kosten 706.000 euro aan Aquafin, plus 10.000 euro die Gooik zelf betaalt voor de aanleg van een nieuw stukje voetpad op het Kerkplein.

Aquafin geeft woensdag 18 september om 19.30 uur een toelichting aan de inwoners in zaal Wanneken, Kerkplein 12 in Oetingen.

Op de website van Aquafin vindt u hier alle info over het project.