Dilbeek zoekt zwerfvuilruimers

Geen gepraat, een propere straat! Met die slagzin wil Dilbeek in het weekend van 15 en 16 maart zo veel mogelijk vrijwilligers op pad krijgen om Dilbeek voor één keer helemaal schoon te krijgen.

In Dilbeek werd de zwerfvuilactie in 2012 in het leven geroepen door vrijwilligers. Vorig jaar sprong de gemeente mee op de kar en voor de editie 2014 wordt de kar getrokken door de gemeente.

Wie graag meehelpt, individueel, als vereniging, buurtcomité of gemeenschapsraad, kan zich melden via openbarereinheid@dilbeek.be.

De dienst neemt dan contact met je op om de logistieke steun te regelen zoals afvaltangen, afvalzakken, handschoenen, afspraak over routes en ophaling ingezameld afval.

Op zondag 16 maart kan iedereen nog spontaan aansluiten bij de zwerfvuilactie. Afspraak om 14 uur aan het gemeentehuis.

Tijdens het slotmoment, om 17 uur, krijgen alle zwerfvuilvrijwilligers nadien een passende beloning van de milieuadviesraad.

Netheidsbarometer

In Dilbeek zijn een tiental personeelsleden van diverse gemeentelijke diensten zowat dagelijks bezig met het opruimen van zwerfvuil.

Ambitie is om de meest in het oog springende zwerfvuilplekken aan te pakken met gerichte opruimacties en een betere plaatsing van openbare vuilbakjes.

Ook de wegen met veel doorgaand verkeer en vrijwel geen sociale controle en de voet- en fietswegen krijgen speciale aandacht.

Dilbeek hanteert daarvoor een zogenaamde netheidsbarometer, een eenvoudige methode om na te gaan hoe het zwerfvuilprobleem evolueert in een straat, buurt of dorp.

Buurtbewoners kunnen zich hiervoor opgeven als buurtafvalwerker. Zij melden op geregelde tijdstippen nieuwe afvalknelpunten (zwerfvuil, sluikstorten, hondenpoep,…). Dat kan via de dienst openbare reinheid op 02-451.68.55 of via openbarereinheid@dilbeek.be