Wijkschool Sint-Alena verhuist tijdelijk naar Begijnenborre

Het wijkschooltje van Sint-Alena in de Dr. Roger Lambrechtslaan in Dilbeek verhuist vanaf volgend schooljaar naar tijdelijke containerklassen op de terreinen van het speelplein Begijnenborre.

De wijkschool verhuist noodgedwongen omdat er geen overeenkomst kon worden bereikt met de eigenaar van de grond op de huidige locatie. 

De tijdelijke oplossing kwam tot stand na overleg tussen het schoolbestuur met het Dilbeekse gemeentebestuur.

Het kleine wijkschooltje van de vrije katholieke basisschool Sint-Alena biedt plaats aan een 60-tal kleuters. De huidige lokalen aan de Lambrechtslaan zijn dringend aan renovatie toe.

Het schoolbestuur (VSKDSM) had hiervoor de nodige plannen en budgetten klaar, maar Agion (agentschap voor infrastructuur in het onderwijs) vraagt, als noodzakelijke voorwaarde voor subsidies, een langdurende overeenkomst met de eigenaar van de grond.

Met de eigenaar van de grond, de kerkfabriek Sint-Ambrosius, kon echter geen overeenkomst worden bereikt.

De school kreeg eind 2013 een opzegbrief en moest dus op zoek naar een alternatieve oplossing.

‘Wijkschool moet behouden blijven’

In overleg met het gemeentebestuur werd afgesproken dat de wijkklasjes voorlopig kunnen verhuizen naar het terrein Begijnenborre aan de Bodegemstraat.

Dilbeek heeft deze terreinen in erfpacht en organiseert er vandaag de speelpleinwerking.

Er worden vier containerklassen geplaatst, waarvan er vandaag drie, tot het einde van de renovatiewerken, gebruikt worden door gemeenteschool Jongslag.

‘Gelet op de capaciteitsdruk in de Dilbeeks basisscholen was het behoud van de wijkschool een absolute noodzaak’, zegt schepen voor Onderwijs Jef Vanderoost (CD&V).

‘Bij de aanmeldingsprocedure voor inschrijving in de Dilbeekse basisscholen, die volgende week start, wordt de nieuwe locatie van de wijkschool in rekening gebracht. Voor de definitieve oplossing worden verschillende mogelijke pistes verder onderzocht.’

De verhuizing moet door de bevoegde instanties nog worden goedgekeurd. De nodige administratieve procedures zijn ondertussen opgestart. De ouders van de betrokken kleuters werden vorige donderdag al op de hoogte gebracht van de verhuisplannen.