Dilbeek mikt op efficiëntie en gericht investeren

Dilbeek wil in de meerjarenplanning 2014-2019 de nadruk leggen op efficiëntie en gerichte investeringen.

De meerjarenplanning wordt op 17 december voorgelegd aan de gemeenteraad.

‘De middelen zijn zoals overal beperkt, dus moet wat beschikbaar is zo zinvol mogelijk worden aangewend’, klinkt het bij schepen van financiĂ«n Jef Vanderoost (CD&V). ‘Heel wat investeringen kunnen bovendien niet langer wachten.’

Dilbeek zet vijf strategische doelstellingen voorop:

  • Dilbeek als veilige en geborgen gemeente
  • Dilbeek als aangename, creatieve en actieve gemeente
  • Dilbeek als sociale gemeente
  • Dilbeek als duurzame gemeente
  • Kwaliteitsvol bestuur

Besparingen

De gemeente gaat ook besparen. Dat gebeurt door een aantal aanbestedingen te verbeteren, maar ook bijvoorbeeld door de receptie- en representatiekosten met 20 procent en de promotiekosten met 10 procent te verminderen.

Bovendien worden de uitgaven bevroren door geen indexering toe te passen. Dat zorgt tegen 2019 voor een besparing van 12,6 procent op het totale budget.

Ook op personeelsvlak wordt gezocht naar efficiĂ«ntiewinst. ‘Niet evident’, benadrukt Vanderoost. ‘In vergelijking met de rest van Vlaanderen werken er weinig ambtenaren in vergelijking met de bevolkingsaantallen.’

‘Vergelijkbare gemeentes doen het met 7,1 per duizend inwoners, wij met amper 5,3.’

Dertien afvloeiingen

Toch zal ook Dilbeek het met minder moeten doen. In de komende zes jaar zullen er van de 220 personeelsleden nog 207 overblijven.

Die vermindering gebeurt uitsluitend met natuurlijke afvloeiingen zoals pensioneringen en vrijwillig vertrek. Om welke functies het zal gaan, is nog niet beslist.

Tegelijk wordt immers een kerntakendebat gevoerd over wat de gemeente en haar personeel wel en niet moet doen.

Op die manier kunnen de mensen op de best mogelijk manier worden ingezet. Voor contractuelen wordt ook verder gebouwd aan een tweede pensioenpijler, die met 2 procent verhoogt.

‘Door die besparingen kan de exploitatiekost worden beperkt en komt de dagelijkse werking van het gemeentebestuur zoals onze burgers en verenigingen die kennen niet in het gedrang’, zegt de schepen.

‘Bovendien houden we nog ruimte over voor noodzakelijke investeringen. Wat openbare werken betreft is een grote inhaaloperatie nodig, waarbij de nadruk zal liggen op de grote verkeersassen, inclusief de fietsinfrastructuur.’

Duurzamer en groener

De gemeentelijke gebouwen worden waar nodig gerenoveerd en verduurzaamd. Gebouwen en terreinen die niet nuttig meer zijn, zullen worden verkocht.

Ook het wagenpark moet duurzamer worden. De ingroening van straten en herstel van vijvers moeten zorgen voor de nodige natuurlijke ademruimte.

Een laatste grote investering is die in de communicatie. De website wordt vernieuwd en uitgebreid met een klantvriendelijk e-loket, maar ook de fysieke loketten worden geoptimaliseerd.

Er komen ICT-investeringen die een verdere digitalisering van de werking moeten mogelijk maken.

‘Met die combinatie van efficiĂ«nt werken en gerichte investeringen, maken we Dilbeek klaar voor een mooie toekomst’, besluit Vanderoost.