Bouwaanvraag voor uitbreiding gemeenteschool Iddergem ingediend

Denderleeuw dient een bouwaanvraag in voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool van Iddergem.

De bouwkost is geraamd op 951.944 euro (excl. btw), waarvan 560.000 euro gesubsidieerd zal worden door de Vlaamse overheid. De bouwwerken gaan in principe van start in 2015

De gemeenteraad kreeg de bouwplannen vorige week te zien. De school kampt met een capaciteitsprobleem en wil daarom vier bijkomende klassen, twee zorgklassen, een polyvalente zaal/refter, een keuken en extra sanitair realiseren.

Denderleeuw kreeg vorig jaar twee miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid om bijkomende plaatsen te creëren in het basisonderwijs. De Lokale Taskforce Onderwijs Denderleeuw besliste de middelen netjes te verdelen over de verschillende netten, rekening houdend met de specifieke noden.

De gemeente kreeg de beschikking over 560.000 euro om het groeiende leerlingenaantal in de gemeenteschool in Iddergem op te vangen.

Refter ook beschikbaar voor de buurt

‘De nieuwbouw komt op het terrein waar nu de hoeve in de Hoogstraat staat’, zegt schepen van Onderwijs Geert Van Schelvergem (Open VLD). ‘De bouwvergunningsaanvraag werd al ingediend bij RWO Vlaanderen.’

De nieuwe refter wordt ook ter beschikking gesteld van de buurt voor plaatselijke activiteiten.

‘Het gebouw krijgt daarom een extra inkomdeur langs de Hoogstraat. De inkomdeur langs de achtergelegen speelplaats zorgt voor een veilige circulatie van de leerlingen’, aldus Van Schelvergem.

Nieuwe parking in Aststraat

Tegelijk wordt de mobiliteit op en rond de school aangepakt.

‘Het huidige aantal parkeerplaatsen aan de Hoogstraat – zeven plaatsen voor twintig medewerkers – volstaat niet’, zegt schepen van Patrimonium Jan De Nul (CD&V).

‘Op het terrein langs de Aststraat wordt een parking voorzien met 26 parkeerplaatsen voor personeelsleden, zodat de parkeerdruk in de buurt sterk kan afnemen.’

‘De parking mag in het weekend of na schooltijd als buurtparking worden gebruikt of tijdens activiteiten in de polyvalente zaal.’

‘Door het wegvallen van de zeven parkeerplaatsen in de Hoogstraat, kunnen we hier op termijn trouwens een veiliger circulatie creëren in de vorm van een ‘toegangsplein’ als overgangszone tussen school en de openbare weg.’

‘In de Aststraat wordt bovendien een toegang voor fietsers voorzien, gescheiden van de autocirculatie’, aldus De Nul.

De nieuwbouw zal voldoen aan de hogere isolatienormen en twee regenwaterputten, samen 20.000 liter, voorzien de toiletten van spoeling.

Het volledige aanbestedingsdossier wordt later nog voorgelegd aan de gemeenteraad en Agion.