Geen ‘in Harmony’-concert, Gildefeest of zomerkamp voor Harmonie De Gilde

Het zit Harmonie De Gilde niet mee dit jaar. Door het coronavirus werd in mei hun ‘in Harmony’-concertreeks al afgeblazen en nu wordt ook hun jaarlijkse Gildefeest-Zomerfeest en het zomerkamp geannuleerd. Gelukkig mogen de repetities (voorlopig) wel al starten vanaf eind juli.

De honderden muzikanten van Harmonie De Gilde hebben hun instrumenten in groep dit jaar nog niet veel moeten gebruiken. De laatste repetitie dateert al van zondag 8 maart toen de harmonie al in volle voorbereiding was voor het ‘in Harmony’-concert in mei. Maar door de lockdown vielen nadien de repetities stil en door corona werd ook de concertreeks afgelast. “Maar daar blijft het helaas niet bij, want nu zijn we ook genoodzaakt om ons jaarlijkse Gildefeest-Zomerfeest en het muziekkamp af te gelasten”, zucht Jan De Rop van De Gilde.

Het zou al het 67ste Gildefeest worden eind juli, maar voor het eerst sinds 1954 kan het nu dus niet doorgaan. “De annulatie van het Gildefeest betekent voor ons een enorme financiële aderlating. De vierdaagse mosselkermis is voor ons de fondsenwerving waarmee we onze projecten kunnen financieren. Maar door alle opgelegde maatregelen zouden we maar een vierde van onze normale capaciteit mogen ontvangen. En we moeten er wel iets aan verdienen. We bekijken nu of we het Gildefeest eventueel dit najaar nog kunnen organiseren.”

Jubileumeditie

En nog meer slecht nieuws want eind augustus kan ook het twintigste muziekkamp voor onze Gildejeugd niet doorgaan. “Nochtans verkeerden we op 22 mei nog in hoera-stemming toen gecommuniceerd werd dat de zomerkampen konden doorgaan. Maar enkele dagen later werd duidelijk dat dit niet van toepassing was voor muziekkampen”, vertelt Jan De Rop. En dus moest De Gilde nog tot eind juni wachten op verdere richtlijnen. 

“Al snel werd duidelijk dat het kamp organiseren in normale vorm onmogelijk zou zijn. Want voor het kamp zouden maar liefst vijf protocollen naast elkaar gelegd moeten worden en hadden we de groep in drie bubbels moeten splitsen. Maar dat betekent ook dat we alle materiaal drie keer moesten voorzien en telkens alle ruimtes moesten ontsmetten. Na lang beraad hebben we beslist om het kamp gewoon af te gelasten. Nochtans keken we hier enorm naar uit na een extreem lange inactiviteit. Voor deze jubileumeditie stond er bovendien een unieke samenwerking met Jelle Cleymans op het programma, maar alles valt dus in het water. Om toch nog iets samen te doen organiseren we op 22 augustus wel nog een kampdag in Asse.”

Repeteren in de grote zaal

En dus zet De Gilde nu volop in op een heropstart van de repetities eind juli, ruim een maand vroeger dan normaal. “De honger bij de muzikanten is groot, we hebben elkaar al te lang moeten missen. Na een positief overleg met de mensen van de gemeente en het CC zijn we overeengekomen dat we mogen repeteren in de grote zaal van het CC Asse. Want ons eigen Gildehof zou te klein geweest zijn. Want ook voor de repetities gelden heel wat richtlijnen. Zo mogen we maximaal met vijftig muzikanten repeteren, moet iedereen op twee meter van elkaar zitten met plexiglas ertussen, moet iedereen per repetitie inschrijven en moet er een heus preventieplan opgesteld worden. Maar het is beter dan nog eens zoveel maanden stil te zitten. Al hopen we op een versoepeling van de regels vanaf september, zodat we comfortabeler kunnen repeteren en ook eventueel ons Gildefeest nog kunnen organiseren”, besluit Jan De Rop.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk