Herinrichting Brusselsesteenweg (N9) tussen Vaal en Langestraat uitgesteld

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plande¬†initieel om in de zomer van 2020 van start te gaan¬†met de herinrichtingswerken op de Brusselsesteenweg (N9) tussen Vaal en Langestraat, maar die¬†timing is niet langer haalbaar. “Dat komt doordat we, vooraleer we de werf Vaal-Langestraat kunnen opstarten, eerst de lopende werken op de Assesteenweg (N285) aan het op- en afrittencomplex met de E40 in Ternat moeten afronden en nadien verderop richting Asse¬†de fietspaden op de Edingsesteenweg (N285) heraanleggen”, klinkt het bij het AWV. De¬†planning en onderlinge afstemming van deze verschillende werven¬†werden door Wegen en Verkeer besproken met de gemeentebesturen van Asse en Ternat. Een uitstel is nodig om de verkeerscirculatie in de regio zo goed als mogelijk te blijven garanderen. Bij een gelijktijdige uitvoering van deze drie projecten zou de verkeersdrukte op het wegennet in de regio rond Asse en Ternat te groot zijn.¬†

Doordat de werken op de Assesteenweg in Ternat aan het op- en afrittencomplex recent tijdelijk stilgelegd werden door de aannemer omwille van de Corona-maatregelen en pas op 20 april hervat worden, schuift ook de startdatum voor de werf van de Brusselsesteenweg (N9), tussen Vaal en Langestraat) op.

“Op dit moment is dan ook¬†nog niet bekend wanneer de werken op de Brusselsesteenweg wel kunnen aanvangen, maar we zetten alle technische en administratieve voorbereidingen in de mate van het mogelijke verder en trachten zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over een nieuwe startdatum”, laat het AWV nog weten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk