Kort Asse: laanbomen op ringweg

Het gemeentebestuur van Asse start in de week van 2 maart met de aanplant van laanbomen en houtkanten langs de rondweg (N9k). Voor de laanbomen wordt gekozen voor 30 winterlindes en 36 zomereiken. De houtkant bestaat uit bosplantsoen zoals meidoorn, hazelaar, vlier, sleedoorn en wilde appel. De aanplant zorgt mee voor een buffer tussen het centrum en het landschap en verhoogt de biodiversiteit in de open ruimte. Het Vlaams Gewest staat in voor het verdere beheer van de beplantingen.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws