Nederlands op de markt

Het gemeentebestuur van Asse doet er alles aan om het Nederlandstalig karakter van de gemeente te behouden. Zo worden de marktkramers op de wekelijkse dinsdagmarkt aangemaand om Nederlands te spreken met hun klanten. Doen zij dat niet dan kunnen zij hun vergunning verliezen.

In het vernieuwde marktreglement staat dat de handelaars in hun schriftelijke communicatie (namen en prijzen van waren, aankondigen van kortingen enz…) enkel het Nederlands mogen gebruiken. Bij de mondelinge communicatie wordt aangeraden om het ook in het Nederlands te doen.

De gemeenschapswachten zullen controles uitoefenen om te zien of de marktkramers het reglement wel respecteren.  Wanneer zij weigeren dat te doen kunnen ze hun vergunning verliezen.

Een aantal jaren geleden wilde de gemeente Merchtem een gelijkaardige wijziging doorvoeren maar de maatregel werd door de provinciale overheid geschorst omdat de gemeente enkel bevoegd is voor de communicatie tussen de overheid en de burgers.

Foto enkel illustratief

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk