Pendelparking aan station in Zellik

Erik Beunckens van Zellik-Relegem kaartte op de gemeenteraad nogmaals de parkeerproblematiek in Zellik aan. Hij herinnerde aan zijn voorstel uit het verleden om onbebouwde gronden te gebruiken als tijdelijke parkeerterreinen, gekoppeld aan een vrjstelling van de taksen voor onbebouwde percelen als tegenprestatie. Hij vroeg ook wat er waar is van de geruchten dat de gemeente een ‘grote’ randparking wil aanleggen.

Schepen Michel Vanhaeleweijck (Open VLD) antwoordde dat het niet zo eenvoudig is als het klinkt: van een bouwgrond een (tijdelijke) parkeerruimte te maken. De problemen zijn het gevolg  van het bouwen van meergezinswoningen zonder parkeerplaatsen, in het verleden. Het parkeerprobleem is complex. “We moeten de mensen bijvoorbeeld ook ontraden om voor alles de wagen te nemen,” voegde hij er nog aan toe.

De schepen bevestigde ook dat de gemeente werk wil maken van een pendelparking aan het station van Zellik. Daar zou ruimte zijn voor zo’n 250 wagens wat dan weer de parkeerdruk in het centrum zou moeten verlichten.

Erik Beunckens vroeg de meerderheid te wagen met definitieve beslissingen tot de lijst Zellik-Relegem klaar is met de resultaten van haar onderzoek naar de parkeerproblematiek. Michel Vanhaeleweijck antwoordde nog door te stellen dat de meerderheid met alle plezier zal luisteren naar mogelijke oplossingen.

Marie-Berthe Wyns (N-VA) voegde er nog aan toe dat het parkeerprobleem mee wordt veroorzaakt door mensen die hun garage niet gebruiken om hun wagen te stallen maar als stockageruimte.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk