Asse maakt werk van veiliger schoolomgeving

Niets is waarschijnlijk zo erg als een zoontje of dochtertje te moeten verliezen in een verkeersongeval. In Walfergem kunnen ze daar van meespreken. Ook al is het meer dan 50 jaar geleden, het verkeersdrama waarbij tien jonge schoolkinderen het leven lieten is er nog lang niet vergeten. Ondertussen is er veel veranderd op verkeerstechnisch gebied maar de vrees voor ongevallen blijft. Het gemeentebestuur heeft dan ook permanent aandacht voor de verkeersveiligheid in de buurt van scholen.

Bevraging

“In samenwerking met het Voetgangersbeweging hebben wij een uitgebreide bevraging laten doen van directies, ouders en leerkrachten van de acht lagere scholen in Asse,” zegt Yoeri Vastersavendts (Open VLD), schepen van mobiliteit. “Daaruit kwam heel wat interessant cijfermateriaal waarmee wij o.m. per school kaarten hebben opgesteld waarin we bijvoorbeeld hebben opgetekend van waar en met welk vervoermiddel kinderen naar school komen. Zo bleek voor De Schatkist dat slechts een klein percentage van de lagere schoolkinderen met de fiets naar school komt. Ouders vinden het meestal te gevaarlijk om hun kinderen naar school te laten fietsen”.

“Verkeerstechnische ingrepen helpen wel degelijk de veiligheid te verhogen en het fietsen te bevorderen. Dat hebben we gemerkt bij De Springplank ik Krokegem. Door in de Kelestraat tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren is het veiliger geworden om naar school te fietsen. We willen de kinderen van De Springplank ook stimuleren om het baantje achter de kerk te gebruiken omdat dat veiliger is dan over de parking te rijden”.

Fietsstraat

Tom D’Hollander en Lieve Snoeks, van de Voetgangersbeweging, hebben het gemeentebestuur bijgestaan met studiewerk en adviezen. Zo wordt de Mollestraat (tussen het Gemeenteplein en het kruispunt met de Tuinwijk) een fietsstraat. Dat wil zeggen dat de snelheid er niet alleen beperkt wordt tot 30 km per uur maar dat de fietsers er de hele breedte van de straat mogen gebruiken. Bovendien kreeg de Mollestraat de Vlaamse primeur van de ‘thermoplasten’ in de onmiddellijke omgeving van de school. ‘Thermoplasten’ zijn wegbeschilderingen in een duurzame substantie.

“Uiteraard gaan we ook de omgeving van de andere scholen op ons grondgebied aanpakken,” zegt schepen Vastersavendts, “want wij zien dat het werkt. “Bij onze wegeniswerken en investeringen in infrastructuur zullen we uiteraard ook oog hebben voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd,” voegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) er aan toe. Edwin Fabri, zijn partijgenoot en schepen van onderwijs, is daar natuurlijk heel blij mee. Hij kreeg het gezelschap van zijn collega schepen Rik De Baerdemaeker. Ook Ingrid Therssen, directrice van De Schatkist en De Springplank is enthousiast over de nieuwe plannen om de schoolomgeving veiliger te maken.

Elke school krijgt van het gemeentebestuur een geïndividualiseerde folder en naast de thermoplasten en de octopuspalen komen er in de omgeving van de kleuterscholen ‘educatieve stoeptegels’ die hen de elementaire regels van een veilig verkeer moeten duidelijk maken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk