Asse moet gepasseerde aannemer vergoeden

De gemeente Asse moet het bouwbedrijf VMG-De Cock een schadevergoeding van 100.610 euro betalen omdat het onterecht werd gepasseerd voor de renovatie van het oud-gemeentehuis van Bekkerzeel.

Het gemeentebestuur had begin 2009, op advies van de intercommunale Haviland, de opdracht toegewezen aan de nv PIT.

VMG-De Cock, dat als tweede werd gerangschikt, stapte daarop naar de Raad van State en kreeg in juni 2012 gelijk. De Raad vond dat Asse onvoldoende de prijsverantwoording van de nv Pit onderzocht en motiveerde.

Na dit arrest stapte VMG-De Cock naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel die nu akkoord ging met een schade-eis. Volgens de rechtbank is er duidelijk sprake van onzorgvuldig bestuur.

‘Indien de prijsverantwoording behoorlijk was onderzocht door Haviland en de architect, dan zou de opdracht gegund geweest zijn aan de nv Bouwbedrijf VMG-De Cock, wat een meerprijs betekende van 101.305 euro’, aldus het vonnis.

Asse had Haviland en de architect in tussenkomst gedagvaard, maar die eis werd afgewezen. De gemeente moet ook opdraaien voor de gerechtskosten van Haviland en de architect.

De uitspraak dateert al van eind november, maar ze kwam pas deze week aan het licht omdat het gemeentebestuur voor de schadevergoeding een budgetwijziging moet doorvoeren en dus de gemeenteraad moest inlichten.

(Foto: opening gerenoveerd oud-gemeentehuis Bekkerzeel in januari 2011)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk