Amokmakers viseren nieuwe fuifzaal 't Jass

In de nieuwe fuifzaal ’t Jass waren er de tweede zaterdag op rij incidenten met jongeren die bewust boel kwamen zoeken. De politie Amow kon de situatie bedaren maar dringt aan op een strikter fuifreglement voor de hele politiezone.

Na de 100-dagenfuif van de laatstejaars van Sint-Martinus ASO, op zaterdag 3 mei in de nieuwe fuifzaal op de Asphaltcosite, waren er afgelopen zaterdag opnieuw problemen tijdens de fuif van de Aspi’s van de Chiro Walfergem.

‘Tijdens de 100-dagenfuif deden zich al problemen voor met een groep jongeren die naar de fuif afzakten toen die op haar einde liep, rond 5 uur’, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

‘Omdat al min of meer werd verwacht dat ze zaterdag zouden terugkeren, hielden we samen met de politie vorige week een overleg. Er werd beslist kort op de bal te spelen en extra bijstand te geven aan de veiligheidsfirma die door de gemeente is aangesteld voor de fuiven in ‘t Jass.’

‘De politie zorgde voor extra patrouilles en was preventief aanwezig tijdens de sluiting. Er was ook opdracht gegeven dat er vanaf 4 uur geen drankbonnetjes meer mochten worden verkocht, de muziek vanaf 4 uur stiller moest en de fuif ten laatste om 5 uur moest sluiten.’

Uit op revanche

Dit keer daagden de jongeren, die met een tiental waren, echter al om 2 uur op. ‘Ze wilden toegang tot de fuifzaal zonder te betalen, maar in feite zochten ze revanche met de veiligheidsfirma voor de vechtpartij van de week voordien’, zegt politiecommissaris Daniël Noens.

‘Onze politiemensen kwamen met enkele patrouillewagens ter plaatse, maar de jongeren trokken zich daar niets aan. Ze filmden de tussenkomst met hun gsm en weigerden zich te laten identificeren. Uiteindelijk bleef het bij wat over en weer geroep en stoere gebaren, maar de sfeer werd danig verpest.’

De amokmakers dropen af, maar kwamen rond 5 uur toch nog eens terug. Omdat de politie op dat moment sowieso al preventief aanwezig was, verdwenen ze weer snel.

De komende weken staan er, vanwege de nakende examens, in ’t Jass geen fuiven meer op de agenda, maar het is intussen wel duidelijk dat amokmakers de nieuwe fuifzaal in het vizier houden.

Volgens commissaris Noens is een strikt fuifreglement voor de hele politiezone wenselijk: ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat we bij iedere fuif met tien politiemensen paraat moeten staan. Er is een kentering in de attitude nodig. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, ook de organisatoren. Het is niet meer van deze tijd dat je met vijf onervaren kameraden snel even een fuif organiseert zonder veel aandacht te besteden aan de veiligheid.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk