Fort niet knippen en andere mobilieitszorgen in Mollem

De Mollemnaren zijn duidelijk tegen het knippen van het Fort, een maatregel die het Asses mobiliteitsplan in het vooruitzicht stelt. Het is een van de opmerkelijke vaststellingen uit een grondige enquĂȘte van Herlinde Vanhoutte voor SP.A-Asse.

Vanhoutte, zelf een West-Vlaamse inwijkelinge in Mollem, startte in september vorig jaar met een mobiliteitsenquĂȘte bij de 2.150 Mollemnaren. 115 gezinnen, toch vijftien procent van het dorp, vulden de tamelijk uitgebreide vragenlijst in.

‘Ik neem dagelijks de trein in Mollem en het viel me op dat bepaalde maatregelen die voor Mollem zijn opgenomen in de verbreding en verdieping van het Asses mobiliteitsplan, tot veel discussies leidden’, vertelt de vrouw.

‘Samen met de plaatselijke SP.A, waarin ik me engageerde, beslisten we om alle voorstellen die specifiek op Mollem betrekking hebben, eens te toetsen op hun draagvlak.’

Aangewezen op de auto

Het onderzoek brengt onder meer aan het licht dat de Mollemnaren voor al hun dagdagelijkse activiteiten (werk, school, ontspanning, winkelen) grotendeels op hun auto zijn aangewezen. De afstanden – vijf kilometer naar Asse, drie kilometer naar Merchtem – zijn hier niet vreemd aan.

‘Amper twee gezinnen gaven te kennen dat ze echt zonder auto kunnen leven’, aldus Vanhoutte.

Vooral de geplande maatregel om het Fort, de verbindingsweg tussen Mollem en Krokegem, te knippen, wordt niet aanvaard, concludeert de onderzoekster.

‘De Mollemnaren vrezen hier vooral de negatieve impact op bereikbaarheid en toegankelijkheid. Het Fort afsluiten lijkt pas voor bespreking vatbaar indien eerst de andere problemen omtrent doorgaand verkeer, onder andere de tweede fase van de Ringweg rond Asse worden opgelost.’

Overigens wordt die maatregel in Asse pas overwogen na de komst van de tweede fase van de ringweg.

Mollemnaren veroorzaken zelf het verkeer

‘Straten als de Velm, Fort en Schermershoek kennen een relatief zware verkeerintensiteit, maar die wordt voor een groot deel, waarschijnlijk 54 procent (voor de Velm) tot 65 procent (voor het Fort), veroorzaakt door de Mollemnaren zelf. Dat is geen feitelijke meting, maar een inschatting op basis van de enquĂȘte.’

Het knippen van Doren en Boven Vrijlegem vinden de inwoners niet nodig omdat sluipverkeer daar amper een probleem vormt.

‘Het aanpakken van de snelheid op Schermershoek en Velm daarentegen wordt wel noodzakelijk geacht. De maatregel zelf, het invoeren van snelheidsremmers, blijkt minder welkom. De voorkeur gaat naar meer controle en/of asverschuivingen in plaats van verkeersdrempels.’

‘Hetzelfde geldt voor de snelheidsbeperking op Voorstehoeve, waar het probleem wordt erkend, maar de voorgestelde maatregel, met name het invoeren van zone 30, in vraag wordt gesteld.’

SP.A-Asse komt na dit onderzoek met negen aanbevelingen, die intussen werden overgemaakt aan de schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open VLD).

‘Het is een degelijk en zeer nuttig werkstuk waarin ik me zeker kan vinden’, aldus Vastersavendts.

De negen aanbevelingen

We geven hieronder nog de negen aanbevelingen van SP.A Asse letterlijk mee:

  • Zoals vermeld in het mobiliteitsplan, mag het knippen van het Fort pas overwogen worden nadat de tweede fase van de Rondweg in Asse gerealiseerd is. Daarna kan dit geĂ«valueerd worden, maar enkel in overleg met zowel de bewoners van Mollem als de Merchtemsebaan.
  • Eveneens op het Fort moet een duidelijke wegmarkering komen waar de Grootgrachtlos, een recreatieve weg, uitkomt: door de recente wijzigingen is er vanop het Fort te weinig zichtbaarheid voor de personen die vanuit deze weg op het Fort komen.
  • Het knippen van Doren en Beneden Vrijlegem niet uit te voeren.
  • Het knippen van de Drielindenbaan wel door te voeren, om sluipverkeer op het Fort te mijden.
  • Het plaatsen van een beperkt aantal verkeersremmers op Schermershoek, met speciale aandacht voor geluidshinder en trillingen.
  • Het plaatsen van een snelheidsmeter aan het begin van de bebouwde kom op Velm en het heruitvoeren van de reeds bestaande verkeersremmers op het noordelijke deel van de Velm, met speciale aandacht en een oplossing voor de geluidshinder en trillingen die de omliggende bewoners ondervinden. Geen extra verkeersremmers op het zuidelijke deel van Velm;
  • Minimaal 2 maal per jaar een snelheidscontrole op Velm, Voorstehoeve, Schermershoek, Fort en Dorp.
  • Geen invoering of verdere uitbreiding van zone 30. Het opheffen van het beurtelings parkeren op Voorstehoeve en het invoeren van wisselende parkeerstroken (eventueel enkel geschilderd). Dit is bovendien een suggestie van plaatselijke bewoners.
  • Herinrichting van het kerkplein; Kouter en het kruispunt aan Kezeweide/Voorstehoeve/Kasteelstraat/Schermershoek.
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk