Komt er een fusie van onze gemeenten?

Een fusie tussen gemeenten om zo tot schaalvergroting te komen is niet meteen voor morgen maar het is ook niet langer taboe. De eerste aanzet hiertoe werd gegeven door Geert Bourgeois, Vlaams minister van binnenlands bestuur.

Hij opteert voor vrijwillige fusies van gemeenten die dan op allerlei voordelen vanwege het hogere bestuur zouden kunnen rekenen. Voorlopig kennen zijn plannen geen groot succes maar een fusie is ook niet langer taboe. Dat blijkt uit een interview in Terzake met burgemeester De Block van Merchtem.

De Block heeft het daar o.m. over een mogelijke fusie tussen Opwijk en Merchtem, een idee dat niet meteen veel populaire steun kreeg. ‘Maar niet elke gemeente kan √©n een zwembad, √©n een cultureel centrum √©n een sportcomplex hebben’, gaat De Block verder.

Omdat de meeste gemeenten krap bij kas zitten en er de eerste jaren niet meteen meer op een hoorn des overvloeds moet worden gerekend, ziet De Block de gemeenten toch dichter naar elkaar toegroeien.

2024 – 2030

De Block plakt zelfs een termijn op de weg naar de fusie. Die ziet hij realiteit worden tegen de verkiezingen van 2024 of 2030. Ondertussen zullen allerlei vormen van samenwerking ontstaan. Daar wordt nu al voorzichtig over nagedacht in de gemeenten van de politiezone AMOW.

Een eerste mogelijke concrete stap is de coördinatie van rampenbestrijding die nu al op tafel ligt. Maar er wordt ook met andere gemeenten, buiten de AMOW-zone, gepraat.

De Merchtemse burgemeester is optimistisch over samenwerking en uiteindelijk fusie. Volgens hem kan het de laatste belangrijke taak van de provincies worden. Provincies die op termijn afgeschaft zullen worden.

Bekijk de aflevering van Terzake opnieuw op de website van Canvas.

Topartikels bij Goeiedag.be